Live Chat Våra Planer och Priser
 • Juridisk Information
 • API Program Agreement
 • API PROGRAM AVTAL

  Depositphotos API Program är en kombination av mjukvaroelement, specifikationer och dokumentation utvecklade av Depositphotos med syfte av att facilitera samspel mellan en Återförsäljares webbsida och Filleverantören (Depositphotos). Applikationsprogrammets gränssnitt API erbjuder Återförsäljaren modifierbara verktyg och tjänster som tillåter Återsäljaren tillgång till Depositphotos databas och filer för att kunna att erbjuda sagda filer för försäljning och filer, såsom bearbetade produkter baserade på sagda Filer.

  Depositphotos API Program, inkluderat dess beståndsdelar såsom hårdvara, mjukvaromoduler, dokumentation och tekniska specifikationer, och är egendom av Depositphotos och distributerad av en icke-exklusiv licens giltligt över hela världen, och sagda licens till uppdateringar, ändringar, modifikationer, kopior och andra versioner genomförda av varken Depositphotos eller Återförsäljaren, eller för Återförsäljarens användning. Denna licens kan inte bli överförd till tredje-parter eller underavdelningar. Alla rättigheter till Licensierade Element och deras applikation, vare sig om de är direkt angivna i villkoren av detta dokument eller inte, förblir egenom av Depositphotos.

  Om du inte samtycker med villkoren av detta Avtal, du får du inte använda API Program.

  1. DEFINITIONER

  Filleverantören: Depositphotos Inc. företag, alla divisioner och underavdelningar häri, dess webbsidor, databaser, hårdvaror, mjukvaror och registrerade varumärken.

  Webbsidan:  Webbsidan för stockfiler (http://depositphotos.com) är driven av Filleverantören som en marknadsplats för att sälja licenser för kommersiell användning av många sorter och storlekar av Filer, omfattar hårdvara, mjukvara, databaser, filer, Bilder, videor, skärm design, användargränssnitt element, algoritmer, Användaren därav och all data relaterat till deras användning av webbsidan.

  Fil: Ett foto, vektorfil eller andra grafiska element, video, elektroniska filer som beskriver det och definierar det,  varje dotterföretag på bildskärmens grafik använd att representera det på Webbsidan,  med all information om den, inkluderat men inte begränsat till artisten/ägaren, datum den var uppladdad, försäljningsdata, och licensierad data.

  Färdig produkt: En elektronisk eller fysisk produkt innehållandes en eller flera Filer licenser från Filleverantören.

  Användare: En registerad användare av Filleverantörens Webbsida eller Återförsäljarens webbsida.

  Återförsäljare: En registrerad Användare av Filleverantörens Webbsida licensierad av Filleverantören till användning av API Program.

  Köpare: En Användare som mottar Filer, Fildata eller annan Färdig Produkt från Filleverantörens databas, huruvida erhållen via Filleverantörens Webbsida, API program, eller på andra sätt sanktionerade och tillåtna av Filleverantören.

  Bidragsgivare: En fotograf, illustator, upphovsman, skapare och/eller annan ägare av Filer, registrerad som en Bidragsgivare på Filleverantören Webbsida, som uppladdar sagda Filer till Webbsidan för syfte av sälja licensrättigheter för kommersiell användning.

  API: Applikationsprogrammets gränssnitt är designat och genomfört av Filleverantören, innehållande mjukvarometoder, tekniska specifikationer och dokumentation, i syfte av att möjliggöra registrerad Återförsäljare för att uppnå laglig tillgång till element för Filleverantörens databas för att använda sagda element att erbjuda Filer eller Färdiga Produkter för försäljning.

  Licensierade element: Programmets gränssnitt, kod, algoritm, dokumentation, avtal och andra elemtent relaterade till eller delvis av API Program och tillhörande Filleverantören.

  Relevanta Avtal: Detta Avtal, Medlemsavtalet, Användaravtalen, och all annan aktiv och giltliga Avtal hittade på Filleverantörens Webbsida eller annars  utförda mellan Återförsäljaren och Filleverantörens avseende till användning av API Program.

  2. API BESKRIVNING AV TYPERNA

  2.1. API Typer och Egenskaper

  Partner API. Partner API tillhandahåller alla funktionella krav för Filsökning i Filleverantören databas och visar Filexemplar och all relaterad information till en användare på Återförsäljares webbsida. För att köpa en Fil, kommer Köparen bli skickad till Filleverantörens Webbsida. Köparen som registrerar sig på Filleverantörens Webbsida efter de har gått genom Återförsäljarens länk är märkta som hänvisningar av den Återsäljaren, som vill tjäna inkomst enligt de villkor och bestämmelser av Filleverantörens Partnerprogram.

  Verksamhets API. Verksamhets API är en speciell API typ som tillåter försäljning av en bearbetad fil baserad på en original Fil som del av en Färdig Produkt skapad på begäran (som definerat av US upphovsrättslag). Återförsäljaren kan tillverka produkter (såsom T-shirts, muggar, musmattor, kalendrar, affisher, osv.) genom att använda och anpassa Filer från Köparens order.

  Vare sig den Färdiga Produkten är i form av elektronisk media, eller tillämpad till en del av tillverkade fysiska produkter, måste Filen bli lämnad till en klient som en del av en färdig produkt och inte återanvändbara Filer. Verksamhets API metoder tillåter Filsökning genom Filleverantörens databas och visar Filexempel och all relaterad information om Filen till Användarens på Återförsäljarens webbsida. Filköp transaktioner kommer vara utförd på Återförsäljarens webbsida utan några referenser till Filleverantören.

  Filer erhållna genom Verksamhets API måste bli användna för återförsäljning i formen av en Färdig Produkt; därmed tillhandahåller Filleverantören de till Återförsäljaren under licenserna EL3, EL4 och EL5: Fysiska och elektroniska Varor för återförsäljning. Som sådan, det är Återförsäljaren som definierar den färdiga produktens värde, men kan inte bli mindre än kostnaden av Filer sålda av Filleverantören under licenserna EL3, EL4 and EL5.

  Applikations API. Applikationen API tillåter skapande av personligt program för samverkan med Filleverantörens Fildatabas. Applikationen API ebjuder inte bara omfattande tillgång till Filleverantören databas, men tillhandahåller Användaren med shoppingvagns funktionalitet, inkluderat tillägg till filen, sökning i filen, radera objekt och köp av vagnens innehåll.

  Återförsäljare API.  Återförsäljaren API möjliggör försäljning av Filleverantörens filer på Återförsäljarens webbsida och erbjuder den störta prisflexibiliteten till Återförsäljaren. Köparen är inte omdirigerad till Filleverantörens webbsida för betalning. Denna metod är designad för en Återförsäljaren att skapa hans/henne egna fillagrings webbsida för att sälja Filer förvärvade antigen helt från Filleverantör, eller i samband med Filer från andra databaser.

  Filleverantören leverarar Filer till Återförsäljaren till standardpriser eller via en abonnemangsplan. Återförsäljaren sätter priser på Filer som säljs vidare till Köparen.

  Filleverantören reserverar sig den exklusiva rätten att ändra priset av Filer levererade till Återförsäljaren genom API programmet, både öka och minska, när som helst och efter eget godtycke, med eller utan tidigare meddelande till Återförsäljaren.

  3. API AKTIVERINGSPROCEDUR

  För att börja arbeta med API Program skall Återförsäljaren:

  • Registrera ett Köparekonto på Filleverantören webbsida (http://depositphotos.com);
  • Bestämma vilken grad av API tjänster som passar Återförsäljarens behov;
  • Sända in en förfrågan för en API nyckel för den önskade grad av API tjänster.

  När Filleverantören ger ut en API nyckel, kan Återförsäljaren börja att integrera med API Program på Återförsäljarens webbsida och starta marknadsföra Filer och/eller Lisencierade Produkter.

  Filleverantören reserverar sig rätten att neka att utgivning en API nyckel till Återförsäljaren för  vilken som helst anledning(ar) och är inte under någon skyldighet att avslöja sagd anledning(ar).

  4. API LICENSIERING GENERELLA BESTÄMMERLSER

  Genom att använda Filleverantören API Program, godkänner Återförsäljaren följande:

  • Återförsäljaren är en registerad Användare med ett legitimt och aktivt Köparkonto på Filleverantörens Webbsida. Alla av Återförsäljarens handlingar på Webbsidan ska vara inom gränserna av de Relevanta Avtal.
  • Återförsäljaren accepterar fullt ansvar för alla handlingar utförda under hans/henne inloggning och lösenord på Filleverantörens webbsidan, och för deras konsekvenser, nuvarande eller framtida. Återförsäljaren godkänner och konfirmerar att han/hon kommer använda Lisencierade element enligt villkor och bestämmelser av relevanta avtal, och enligt regler av US lagar, internationella lagar, regulationer av Återförsäljarens bosättningsland och andra giltliga direktiv och statliga krav.
  • Återförsäljaren accepterar och godkänner att alla Filer, inkluderat alla filer och information relaterat därtill, är egendom av Filleverantören och/eller Bidragsgivaren; alla sådana Filer är skyddade av en kombination av upphovsrättslagar och andra liknande lagar. Återförsäljaren godkänner att ta alla försiktiga och nödvändiga steg att skydda filer mot olicensierade och obehörig kopiering, överföring och distribution. Återförsäljare garanterar att varje Fil visad på Återförsäljarens webbsida kommer vara tillsammans med Bidragsgivarens namn.
  • Återförsäljaren använder inte och kommer inte använda Licensiderade Element till att skapa, leverera, eller distributera skadliga programkoder, spionprogram, reklamprogramviruses, maskar, trojanhästar, eller annan inträngande, destruktiva skadliga mjukvaror till Filleverantören eller Användaren. Återförsäljarens webbsida innehåller inte mekanismer eller enheter designade för syfte som kan bli använd för radering eller modifikation av Webbsidans innehåll, störningar eller misslyckande av Webbsidan eller dess utrustning, datorsystem eller fil, eller på annat sätt påverka tillgången eller förmågan att använda Filer och/eller Webbsidan, eller skulle orsaka liknande skada till Användaren, Användarens konto eller Användarens dator.
  • Återförsäljaren använder inte och kommer inte använda Licensierade Element för olagliga syften, eller för andra handligar som bryter mot rättigheter av tredje-parter, inkluderat äganderättigheter, upphovsrätter, immatriella rättigheter, och andra relaterade lagar och rättigheter.
  • Återförsäljaren kommer inte sälja, vidarebefodra, ge tillgång till, låna eller sublicensiera Licensierade Element eller direkt tillgång till API Program eller på annat sätt få inkomst från använda API Program, förutom på sätt direkt beskrivet på Filleverantörens webbsida och specifierat i Relevanta Avtal.
  • Återförsäljaren kommer inte använda element av Filleverantörens Webbsidas design, logotyp, användarens samverkan, eller övergripande stil utanför omfattningen av API Programs genomförande för något syfte, speciellt men inte begränsat till attrahera kunder, eller bygga på intrycket att Återförsäljaren agerar i namn av eller på order av Filleverantören, dess representanter, chefer, anställda, eller andra representanter. Återförsäljaren skall inte göra representationer att hans/hennes webbsida, i helhet eller några av dess delar, var skapad av eller godkänd av Filleverantören.
  • Återförsäljaren skall raportera till Filleverantörens alla förflyttningar av Filleverantörens filer genomförda genom Återförsäljaren till Köparen, även med efterföljande vidareförsäljning av sagda Filer.
  • Återförsäljaren skall inte använda API Program för konkurrerande reklam, eller öppna jämförelser mellan Filleverantören och dess konkurenter.

  Återförsäljarens misslyckade att godkänna eller följa med villkoren ovan skall utgöra grunder för omedelbart brott mot detta Avtal.

  5. LICENSVILLKOR FÖR VISSA API TYPER

  Beroende på API typ använd, godkänner Återförsäljaren och samtycker med följande:

  5.1. För Partner API:

  • Återförsäljaren kommer inte genomföra Filtransaktionerna oberoende av Filleverantören och kommer inte ladda ner Filer till Köparen genom användning av Partner API, och kommer inte använda Licensierade Element, endast för sökning, visning och valg av Filer, överföring till Köpare från Filleverantörens Webbsida för köp och överföring av Filer.
  • Återförsäljaren godkänner att Filleverantören kan för vilken anledning som helst och utan att citera en anledning att dra tillbaka tillstånd för användning av API av Återförsäljaren eller på Återförsäljarens webbsida, om Filleverantören dömmer sådan användning olaglig eller skadlig till Filleverantören.
  • Återförsäljaren enda källa av inkomst härledd från API användning i Filleverantörens partner API program är från provisioner av transaktioner av Köparen och hänvisningar av Återförsäljaren till Filleverantörens Webbsida, som skyddat av villkoren av Partnerprogrammet.
  • Återföräljaren kommer motta betalning till hans/henne konto enligt villkor av Partnerprogrammet bara om och när Återförsäljaren är i full överrensstämmelse med de villkor av alla Relevanta Avtal.

  5.2. För Verksamhets API:

  • Alla färdiga produkter innehållandes Filleverantörens Filer skall respektera och hålla sig till alla applicerade upphovsrätter och relaterade rättigheter och följa med alla av Filleverantörens krav rörande Tillåtet Bearbetat Verk såsom beskrivet i Standard och Utökade Licensavtalet.
  • Priset betalat av en Köpare för en färdig produkt skall inte vara mindre än summan av priser av alla Fillicenser använda i sagda Färdiga Produkter.
  • Filer licensierade genom användning av Verksamhets API can endast bli använd för skapande av en Färdig Produkt och lämnad till Köparen endast som en del av en Färdig Produkt, och kan inte bli licensierad separat eller levererad i något annat format.
  • Återförsäljaren skall raportera till Filleverantören alla efterföljande återförsäljningar av alla färdiga produkter innehållandes Filleverantörens Filer, och ansvarsområde all rimlig ersättning till Filleverantören för sagda Återförsäljningar.
  • Varje överföring av en färdig produkt till Köparen är en fler-stegs process: Köparen väljer de Fil(er) och typ av färdig produkt och lägger en order, Återförsäljaren köper Fil(er) från Fil prov till de pris(er) giltliga på Filleverantörens Webbsida vid tillfället av köp, återförsäljaren laddar ner Fil(er) och integrerar den(de) till den färdiga produkten, Återförsäljaren överför den Färdiga Produkten, Återförsäljaren överför den Färdiga Produkten till Köparen, och Köparen är debiterad ett pris bestämt av Återförsäljaren.
  • Varje Köpares order på Återförsäljarens webbsida skall motsvara med ett köp av Fil(er) från Fil leverantören.

  5.3. För Applikations API:

  • Återförsäljaren kommer använda Applikation API bara för icke-kommersiella syften. I det fall kommersiell användning eller potentiell kommersiell användning är upptäckt, är Återförsäljaren skyldig att tillämpa till Filleverantören för tillstånd att godkänna och/eller förhandla en ny licens för sådan användning.
  • Återförsäljaren skall behandla data innehållande personlig eller teknisk information om Köpare som konfidentiell information, och skall inte använda det, spara det, överföra det eller avslöja det till någon tredje-part för vilken som helst anledning, förutom för syfte av marknadsföring och licensiering av Filer från Filleverantören.
  • Återförsäljaren skall raportera till Filleverantören all efterföljande vidareförsäljning av alla Färdiga Produkter innehållandes Filleverantörens Filer, och befogenheter all lämplig ersättning till Fil-leverantören för sagda vidareförsäljningar.

  5.4. För Återförsäljare API:

  • Återförsäljaren garanterar att Återförsäljaren API är endast använd för licensiering av Filleverantörens Filer på Återförsäljarens webbsida.
  • Efter sitt bästa vetande Återförsäljarens är varje Fil licensierad av Köparen använd inom gränserna av Filleverantörens Licensavtal köpt av Köparen och att Köparen konfirmerar hans/hennes medgivande med de villkor av detta Licensavtal vid köp.
  • Priset av filerna levererad till Köparen skall inte vara mindre än priset betalt av Återförsäljaren köpta direkt från Filleverantören.
  • Återförsäljaren ska rapportera till Filleverantören all vidareförsäljning av Färdiga Produkter innehållande Filleverantörens Filer, och betala all rimlig ersättning till Filleverantören för sagda vidareförsäljningar.
  • Varje Köpares  order på Återförsäljarens webbsida skall överensstämma med ett köp av Fil(er) från Filleverantören.
  6. ERSÄTTNING

  Återförsäljaren godkänner att betala och ersätta, och ta det av Depositphotos (dess ledning, anställda, aktieägare, partner, osv.) i fall av några klagomål, skulder, förluster och dess utgifter (inkluderat juridiska avgifter för en advokat och kundens utgångspunkt) som ett resultat av:

  1. Målmedveten eller Kausal användning av Webbsidan och/eller filer däri som tillgång genom Återförsäljarens inloggning och lösenord, oberoende av vem som utförde behörigheten;

  2. All korrespondens eller nedladdning gjord av Återförsäljaren under Återförsäljarens inloggning och lösenord;

  3. Alla brott av Återförsäljaren av villkor och bestämmelser av detta Avtal;

  4. Klagomål till Bidragsgivare med liknande påståenden om att leverantörens handligar bryter mot upphovsrätt, ägandeskapsrättigheter och andra rättigheter av tredje-parter.

  Filleverantören reserverar möjligheten och rätten att ta kontrol och skydd mot någon sort av utgifter av Återförsäljaren eller kräva ersättning från Återförsäljaren. Återförsäljaren uttrycker hans/hennes samtycke att samarbeta med försvaret av Filleverantören i fall av sådan klagan.

  Återförsäljaren garanterar Filleverantören, dess agenter, ledning och anställda att han/hon kommer skydda Filleverantören från krav av tredje-parter som ett resultat av användning av element av stil, design, Licensierade Element och filer, brott mot detta Avtal, användning av tjänster och program av Filleverantören som var anledningen eller på annat sätt orsaka förluster, kostnader, skador uppkomna i själva verket såväl som de som kunde uppkommit som ett resultat av kraven, klagomål, rättsliga påföljder, en effekt av stämning stämmning eller avgifter av någon sort.

  7. FÖRBJUDNA HANDLINGAR

  Förbjudna handlingar är alla handlingar som kan medföra skada till Filleverantören, eller orsaka full eller delvis förlust av finansiell vinst. Återförsäljarens inblandning i förbjudna handligar är sett på som ensidigt brott av detta Avtal. Förbjudna handlingar inkluderar, men är inte begränsade, till följande:

  • Lagring och/eller förvaring av en Fil utan Filleverantörens godkännande för icke-godkänd användning, återförsäljning eller andra obehöriga syften;
  • Dölja information eller utge falsk eller inkorrekt information om total försäljning eller vinst av Filförsäljning;
  • Försäljning av Filleverantörens Filer utan att betala till Filleverantören av avtalade avgifter;
  • Försök att få tillgång till personlig information, kontrollsystem och annan data innehålld på Filleverantörens Webbsida förutom som krävd för användning av API Program;
  • Snedvriden eller förvrängd information medan tillämpning för en åtkomst till alla nivåer av API Programmets tillgång;
  • Utge falsk data på Återförsäljarens webbsida på vilken API Programmet är erbjuden;
  • Alla handlingar som skulle kunna vanrykta eller skada Filleverantören, Webbsidan, eller Depositphotos i sin helhet, orsaka hel eller delvis förlust av financiell vinst, eller resultera i obehörigt avslöjande av affärer eller personlig information;
  • Avslöjande av innehåll, detaljer, text av Avtalen och korrespondens mellan Filleverantören och Återförsäljaren;
  • All användning av Partnerprogram eller API som skulle kunna resultera i skada till Filleverantörens Webbsida;
  • Direkt eller underförstådd karakterisering av Återförsäljaren, Återförsäljarens webbsida eller Återförsäljarens personal såsom anställda, tjänstemän, chefer och andra representanter av Filleverantören, eller att Återförsäljaren agerar på räkning av Filleverantören.

  All affärskorrespondens, avtal och kontrakt utförda mellan Filleverantören och Återförsäljaren bedöms vara kommersiella hemligheter, och att hålla strikt sekretess. Filleverantören reserverar sig rätten att söka ersättning för skador, finansiell och annat, för obehörigt avslöjande av dessa kommersiella hemligheter.

  8. AVSLUTANDE

  Detta Avtal skall påbörjas vid accepterande av bestämmelser häri av Filleverantörens Webbsida, eller när det är signerat av Återförsäljaren, eller i första instans av API Program användning. Avtalet är giltligt till dess avslutande.

  Filleverantören reserverar sig rätten att ensidigt bryta detta Avtal för någon anledning närsomhelst utan tidigare förvarning, och är inte skyldig att avslöja anledning för sagda brott.

  Vid avslutande av Avtalet ska Filleverantören reservera sig rätten att behålla pengar på Återförsäljarens kontobalans.

  Oberoende av andra villkor av detta Avtal, brott eller annat avslutande därav indikerar inte korrektion eller lindrande av Återförsäljarens skyldigheter av ersättning av nedladdade Filer.

  Detta Avtal kommer bli avslutat utan föregripa till rättigheterna för Filleverantören, enligt faktum av försvaret och begränsning av skulder förutsatt och garanterad av detta Avtal, Användaravtalet, och Medlemsavtalet, som försvar, begränsningar av skulder och rättigheter skall överleva detta Avtals avslutande. Liknande, villkor och bestämmelser av detta Avtal med respekt för konfidentiell information, ersättning kontroll över filer, ansvarsfriskrivning av skulder och andra typer av skuldbegränsningar kommer överleva helt vid uppsägning av detta Avtal

  9. ANSVARSFRISKRIVNING

  Filleverantörens webbsidas innehåll och sidan själv är erbjuden för granskning och användning utan någon inblandning från sidan av Webbsidans ägare (med undantag av pre-moderation), eller bestämmelser och garantier, uttalade eller underförstådda. Dessa garantier inkluderar villkor och avtal av försäljning och säljbarhet. Filleverantören garanterar inte att Webbsidans innehåll och dess handling kommer möta de förväntningar och kvar av Återförsäljaren, inte heller att processen kommer vara felfri eller oavbruten för någon som helst anledning.

  Filleverantören kan inte och kan inte garantera att webbsidan eller filer innehållna däri och tillängliga för nedladdning inte vill innehålla förorening, viruses, eller andra destruktiva funktioner.

  10. ANSVARSBEGRÄNSNING

  Återförsäljaren förstår och accepterar ansvar och antar alla risker som resulterar från användning av Webbsidan, inkluderat utan begränsningar till all information och andra filer innehållna på webbsidan.

  Filleverantören, dess anställda, ledning, partner, aktieägare, och agenter är inte ansvariga för misslyckande av någon sort eller störningar av Webbsidans funktioner som resulterar i förlust av verksamhets information, vinst eller andra finansiella förluster i relation med klagomål av någon sort, förluster, framställningar, handlingar eller andra fall som uppstår från detta Avtal, såsom av domsrätt, inkluderat utan begränsningar Webbsidans navigation, användning, tillgång till innehållet eller dess delar, såsom rättigheter inkluderat garantier, även om Depositphotos var informerad om den teoretiska möjligheten av sådana misslyckanden, oberoende av huruvida en händelse eller Webbsidans misslyckande var ett resultat av brott av immateriell eller annan egendom, var baserad på brott mot lag, vårdslöshet, kontraktansvar, eller liknande fall och situationer, eller inte.

  Filleverantören är inte ansvarig för tillfällig eller permanent, delvis eller fullt misslyckande av API Program eller problem i dess handling. Filleverantören är inte ansvarig för förlorade vinster i relation med API Programs misslyckande.

  Enligt villkoren av detta Avtal eller under körning och användning av Webbsidan i dess helhet eller annan av dess delar och resurser på något sätt, den totala summan av Filleverantörens sammanlagda skuld skall vara begränsad till en summa av ersättning mottagen av Filleverantören för fil enligt uppgifter, men inte i något fall skall kontaktpris av sådan kompensation övergå $ 100 USD (100 Amerikanska Dollar).

  11. APPLICERAD LAG

  Webbsidan är handlad av, styrd och kontrollerad av Depositphotos Inc., principiellt lokaliserad i staten Florida, USA. Webbsidan är tillänglig för användning i alla länder i hela världen. Sedan regelsystemen i alla länder har unika lagar och underordnade handlingar som kan skilja sig från lagarna som styr staten Florida, genom att gå in på Webbsidan godtar Återförsäljaren att detta Avtal är styrt av lagarna i Florida, applicerad häri. Detta Avtal faller inte under behörighet av EU Konvention på Internationella Handelskontrakt.

  Återförsäljaren godkänner att handla och processera alla nödvändiga meddelanden skickade till postadressen given av han/henne under registrering på Sidan.

  Återförsäljaren godkänner att avstå från:

  • Utöva alla rättigheter han/hon skulle ha i relation med processen eller resultat av en rättegång med en jury.
  • Ta del eller organisera en samlad klagan mot Filleverantören i relation med Sidans arbete, bestämmelser av detta Avtal eller något avtal nämnda häri.

  Alla konflikter som uppstår i relation med detta Avtal, inkluderat men inte begränsat till dess tollkning, prestanda eller tillämpning, brott eller genomförande skall vara inskickad till skiljeförfarande i staten Florida, USA.

  Om Filleverantören är skyldig att gå till icke-skiljedomstol för insamling av avgifter eller verkställighet av dess rättigheter samtycker Återförsäljaren  att återbetala Filleverantören alla utgifter, betalningar och avgifter i det fall när Återförsäljaren är framgångsrik.

  12. RELATIONER MELLAN PARTER

  Återförsäljaren konfirmerar och garanterar att under inga omständigheter kommer han/hon representera eller utföra handligar som skulle kunna bli tolkade som om han/hon var en anställd, administratör, ledare eller entrepenör av Depositphotos Inc.

  Det fakta av Återförsäljarens godkännande med detta Avtal och användning av API Programmet menar inte på något sätt att det finns ett arbetsgivare/arbetstagare relation eller agentavtal och arrangemang mellan Återförsäljaren och Filleverantören.

  Filleverantören bär inget ansvar för handlingar gjortda av Återförsäljaren med banderoller, emblem, länkar eller andra element av design och immateriell egendom av Filleverantörens Webbsida.

  13. KONTAKT

  För frågor i relation med bestämmelserna av detta dokument, är Återförsäljaren uppmuntrad att kontakta Filleverantören genom att använda informationen nedan:

  Emailadress: support@depositphotos.com.

  Eller använd formuläret Kontakta Oss.

  14. ANSVARSBEGRÄNSNING

  GENOM ATT ACCEPTERA DETTA AVTAL, BEKRÄFTAR ÅTERFÖRSÄLJAREN ATT ÅTERFÖRSÄLJAREN HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅR DET OCH HADE EN MÖJLIGHET ATT SÖKA OBEROENDE JURIDISK RÅD INNAN ATT ACCEPTERAT DET. MED HÄNSYN AV DEPOSITPHOTOS GODKÄNNANDE ATT LEVERERA API GRÄNSSNITT OCH GÖRA ANVÄNDANDET MÖJLIGT, SAMT KÖP OCH LEVERANS AV FILER MED DESS HJÄLP, GODKÄNNER ÅTERFÖRSÄLJAREN ATT BLI BUNDEN MED DE VILLKOR OCH BESTÄMMELSER AV DETTA AVTAL. ÅTERFÖRSÄLJAREN GODKÄNNER ATT DETTA ÄR DET KOMPLETTA OCH EXKLUSIVA VERSIONEN AV AVTALET MELLAN ÅTERFÖRSÄLJAREN OCH FILLEVERANTÖREN, SOM ERSÄTTER ALLA ANDRA FÖRSLAG ELLER TIDIGARE AVTAL, MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, OCH ALL ANNAN KOMMUNIKATION MELLAN ÅTERFÖRSÄLJAREN OCH FILLEVERANTÖREN RELATERAT TILL DETTA OBJEKT AV DETTA AVTAL.

  Ansvarsfriskrivning: Originalet, den juridiskt bindande versionen av detta dokument är skrivet på engelska, och är översatt till andra språk av hövlighet till våra icke-engelsktalande användare. Om det är några motsägelser mellan den engelska verisonen och den översatta versionen, ersätter den engelska versionen den översatta versionen.

  Favoriter
  Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Alternativ
  • Visa mapp
  • Move Folder
  • Redigera mapp
  • Ta bort mapp
  • Show Preview
  Klicka här för att lägga till
  anteckningar till denna mapp.
  Anteckningar: