Live Chat Våra Planer och Priser
 • Juridisk Information
 • Standard och utökade licensavtal
 • STANDARD OCH UTÖKAT LICENSAVTAL

  DEFINITIONER
  • Fil: Fotografi, vektor, video eller annat material tillhandahållet på hemsidan www.depositphotos.com.
  • Föremål för Återförsäljning: Ett föremål som kommer bli distribuerad för att tjäna kommersiella intäkter (försäljning av webbmallar, t-shirts, böcker, kalendrar, osv.).
  • Notera: Ett föremål skapat på en kunds efterfrågan är inte nödvändigtvis sett på som föremål för Återförsäljning. Under arbetet med ett projekt för en klient, ta till hänsyn föremålets slutanvändning innan köp av Fil, för att bestämma passande licens för köpet.
  • Föremål för Fri Distribution: Ett föremål som kommer bli distribuerat till en bred publik utan att tjäna någon kommersiell intäkt (gratis webbmallar, vykort, reklamblad, reklamprodukter, osv.).
  GENERELLA BESTÄMMELSER

  Alla Filer på webbsidan www.depositphotos.com kan bli köpta under Standard Licens eller Utökad Licens. Genom att köpa en Fil får köparen en icke-exklusiv, icke överförbar, världsomspännande rätt att rätten att använda den inom ramen av den köpta licensen obegränsat antal gånger.

  VARJE KÖPT STANDARD ELLER UTÖKAD LICENS ÄR EN ENANVÄNDARLICENS. Enanvändarlicensen tillåter en (1) fysisk person (användare) att ladda ner och använda köpta filer. Det är inte tillåtet för flera användare att använda samma konto och ha tillgång till enanvändarplanen. Alla användare som önskar ha tillgång till ett konto hos Depositphotos måste ha ett eget konto. Det finns särskilda planer för företagsbruk och fleranvändaråtkomst på Depositphotos. Kontakta vår support för mer information eller besök sidan Våra Planer och Priser.

  Följ alltid dessa enkla instruktioner för att välja passande licens:

  • Om en Fil är använd för att skapa ett föremål VARKEN för Återförsäljning ELLER Fri Distribution, är Standard Licens alltid lämplig.
  • Om en Fil används för att skapa ett föremål för Återförsäljning eller Fri Distribution:
  • om en Fil spelar en mindre roll i föremålet är Standard Licens lämplig;
  • om en Fil spelar en större roll i föremålet är Utökad Licens lämplig.

  Om den köpta Filen är använd för att skapa ett föremål VARKEN för Återförsäljning ELLER för Fri Distribution,spelar det ingen roll vilken roll den köpta Filen spelar i ett föremål (en mindre eller större roll). För denna typ av användning är Standard Licens alltid lämplig.

  Om den köpta Filen används för att skapa ett föremål för Återförsäljning eller för Fri Distribution, är det viktigt att identifiera rollen Filen spelar i ett föremål. Om rollen är en mindre roll måste Filen vara köpt med Standard Licens. Men i det fall då rollen är en större roll måste Filen vara köpt med Utökad Licens.

  SKILLNAD MELLAN ”MINDRE ROLL” OCH ”STÖRRE ROLL”

  Rollen Filen spelar grundas på värdet Filen ger föremålet och hur mycket Filen påverkar kundens beslut att välja just detta föremål bland liknande föremål.

  • En mindre roll: En Fil anses spela en mindre roll i ett föremål om Filen är en tillfällig del av föremålet, inte ger betydande värde till föremålet och påverkar inte kundens tycke för detta föremål.
  • En större roll: En Fil anses spela en större roll i ett föremål om Filen är en primär, definierande eller viktig del av föremålet, ökar föremålets realvärde, eller påverkar en kunds tycke för just detta föremål.
  1. STANDARD LICENS

  Standard Licens tillåter användning av den köpta Filen för att skapa alla typer av föremål (förutom Föremål för Återförsäljning eller Föremål för Fri Distribution, där Filen spelar en stor roll i föremålet och ökar dess värde).

  Användning av en köpt Fil enligt villkoren av Standard Licens:

  Kvantiteten av kopior eller avtryckObegränsat
  Kvantiteten av kopior eller visningar för elektronisk användningObegränsat
  Högsta tillåtna filstorlek (upplösning) för elektronisk användningObegränsat (upplösningen bör inte överstiga skärmupplösningen på den avsedda visningsenheten)
  Skapandet av alla typer av föremål, förutom Föremål för Återförsäljning eller Föremål för Fri Distribution, där Filen spelar en större roll i föremålet och ökar värdet på filenTillåtet
  Skapande av Föremål för Återförsäljning eller Föremål för Fri Distribution där Filen spelar en mindre roll i föremåletTillåtet
  Skapande av Filer för Återförsäljning eller Föremål för Fri Distribution där filen spelar en större roll i filen och ökar värdet på filenFörbjudet

  Exempel på förbjuden användning:

  • Digital användning: artiklar eller publikationer på bloggar eller webbsidor; reklambanderoller; skärmsläckare; bakgrundsbilder; mjukvara (för PC eller mobila enheter); e-vykort eller email; e-böcker; presentationer (PowerPoint, Flash, osv.); filmer, videor eller TV-reklam; icke-officiella logotyper, osv.
  • Tryckt användning: reklam i tidningar eller tidskrifter; tryckt reklammaterial; omslag eller illustrationer för böcker, tidningar, tidskrifter; visitkort; reklamblad; affischer; omslag för CD/DVD; omslagspapper, etiketter eller produktpaket; kontorsmaterial; mappar, anteckningsblock, pennor och blyertspennor, klistermärken; berlocker; kalendrar; muggar eller glas; musmattor; t-shirts, kläder, osv.
  2. UTÖKAD LICENS

  Den Utökade Licensen tillåter användning av den köpta Filen för att skapa Föremål för Återförsäljning eller Föremål för Fri Distribution där Filen spelar en större roll i föremålet och ökar värdet på den.

  Användning av en köpt Fil enligt villkoren av den Utökade Licensen:

  Kvantiteten av kopior eller avtryckObegränsat
  Kvantiteten av kopior eller visningar för elektronisk användningObegränsat
  Högsta tillåtna filstorlek (upplösning) för elektronisk användningObegränsat (upplösningen bör inte överstiga skärmupplösningen på den avsedda visningsenheten)
  Skapandet av Föremål för Återförsäljning eller Föremål för Fri Distribution där Filen spelar en mindre roll i föremåletTillåtet
  Skapande av Föremål för Återförsäljning eller Föremål för Fri Distribution där Filen spelar en större roll i föremålet och lägger till ett värde till detTillåtet

  Exempel på tillåten användning:

  • Digital användning: mallar för reklambanderoller; webbmallar; dokumentmallar; presentationsmallar (PowerPoint, Flash, osv.); andra mallar; skärmsläckare; bakgrundsbilder; mjukvara (för PC och mobila enheter); e-vykort eller e-mail; e-böcker; filmer eller videor, osv.;
  • Tryckt användning: böcker bestående till stora delar av illustrationer; planscher; kontorsmaterial: mappar, anteckningsböcker, bläckpennor, blyertspennor, klistermärken; berlocker; kalendrar, muggar och glas; musmattor; t-shirts; kläder, osv.
  EXEMPEL

  Dessa exempel kan göra det lättare för dig att förstå om du behöver Standard Licens eller Utökad Licens:

  • Du (eller din klient) vill köpa en Fil för att skapa en bok är avsedd för Återförsäljning i affärer. Om en köpare bestämmer sig för att köpa boken främst på grund av dess innehåll, och inte på grund av omslaget eller illustrationerna på insidan, skulle Filen spela en mindre roll (Standard Licens). Men, om boken består främst av illustrationer, då är bilderna anledningen till varför boken är köpt; därför spelar Filen en stor roll (Utökad Licens).
  • Du (eller din klient) vill köpa en Fil för att skapa en bild att bli tryckt på en t-shirt för Återförsäljningi affärer, och Filen är framträdande på den övergripande designen. Om en köpare beslutar att köpa en t-shirt till största delen baserat på bilderna spelar Filen en större roll (Utökad Licens).
  • Du (eller din klient) vill köpa en Fil för att skapa en bild använd i reklamblad för Fri Distribution (till exempel reklam för ett evenemang). Om personer är främst intresserade av informationen på reklambladet, och inte av bilden i reklambladets design spelar bilden en mindre roll (Standard Licens). Detta exempel gäller även flera andra tryckta objekt, men inte begränsat till: reklammaterial; omslag eller illustrationer för böcker, tidningar och tidskrifter; visitkort; reklamblad; CD/DVD omslag; och produktförpackning, etiketter eller emballering; osv.
  • Du (eller din klient) vill köpa en Fil för att användas i ett program för Fri Distribution (via gratis nedladdning) på din webbsida. Om kunder är intresserade i själva programmet, och inte i bilden som användes som en del av designen, så spelar bilden en mindre roll (Standard Licens).
  • Du (eller din klient) vill köpa en Fil för användning i designen av ett e-vykort eller ett vykort för Fri Distribution, och föremålet är intressant främst tack vare illustrationen spelar bilden en större roll (Utökad Licens).
  UPPHOVSRÄTT

  Om en köpt fil används för redaktionella ändamål (artiklar eller publiceranden på bloggar eller hemsidor, tidningar, tidskrifter, etc. eller på TV), ska ett meddelande om upphovsrätt visas bredvid filen eller längst ner i artikeln. Detta meddelande skall innehålla följande text: "© Depositphotos.com/[Bidragsgivarens namn eller alias]".

  ENDAST REDAKTIONELL ANVÄNDNING

  Filer märkta ”Endast Redaktionell Användning” säljs under en begränsad Standard Licens, och är förbjudna för kommersiell användning och reklam. Dessa Filer kan innehålla bilder på människor utan Modellfriskrivning, privat egendom, kända varumärken och andra skyddade element för vilken Depositphotos inte har speciellt tillstånd krävd för kommersiell användning eller reklam.

  Exempel på tillåten användning av Filer märkta ”Endast Redaktionell Användning”:

  • Publicering: nyhetstidning, tidskrifter, osv.; artiklar eller publikationer på bloggar eller webbsidor; artiklar i uppslagsverk, referensböcker, icke-kommersiell användning relaterad till viktiga händelser; icke-kommersiella presentationer, TV-program; personlig användning.

  Exempel på förbjuden användning av Filer märkta ”Endast Redaktionell Användning”:

  • Alla kommersiella syften; reklam eller föremål för marknadsföring, produkter, marknadsföring av varumärken.
  ÄGANDERÄTT

  Att köpa en Fil ger köpare en icke-exklusiv licens för obegränsad tidsperiod i ett obegränsat territorium, utan rättigheter att bevilja eller sublicensiera Filen till tredjeparter och tillåter användning av Filen i skapandet av alla typer av föremål; men ger inte upp författarens äganderätt eller rätten till immateriell egendom till Filen. Alla andra rättigheter till Filen, inkluderat äganderätt och andra rättigheter till immateriell egendom kvarstår med Depositphotos och/eller Filens bidragsgivare.

  FÖRBJUDEN ANVÄNDNING AV FILER

  Under INGA omständigheter kan Filer användas för följande syften:

  • Göra en Fil tillgänglig för fri nedladdning;
  • Förflytta eller vidaresälja till tredjeparter en sublicens eller rättigheter till Filen;
  • Tillåta tredje parter tillgång till Filen för fortsatt användning;
  • Skapa förhållanden under vilka Filen kan bli extraherade från en produkt;
  • För att skicka en oförändrad fil i e-format med en upplösning som är större än skärmupplösningen på den avsedda visningsenheten;
  • Skapa en officiell logga, företagsnamn eller varumärke;
  • För att visa en person avbildad i filen rörande ett potentiellt känsligt ämne som kan bli ansett som offensivt eller osmickrande för denna personen (t.ex. relatera mental eller fysiska hälsoproblem, sociala frågor, sexuell eller underförstådd sexuell aktivitet eller preferenser, brott, fysisk eller mental misshandel eller åkommor);
  • Pornografiska syften;
  • Alla olagliga syften;
  • Spammail;
  • I föremål eller produkter använda för att marknadsföra rasism eller annan diskriminering som skulle kunna genera en person i en Fil eller Filens bidragsgivare;
  • Använda, demonstrera och posta material på ett sätt som skulle kunna leda till slutsatsen att modellen i Filen godkände eller stödja föremål eller tjänster av någon investering eller varumärke.

  OM DU ÄR DET MINSTA OSÄKER OM ANVÄNDNINGEN ÄR TILLÅTEN AV VILLKOREN AV NÅGON LICENS, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST FÖR KLARGÖRANDE INNAN KÖP AV FILEN.

  Vi föreslår att du läser vår "Jämförelse mellan Licensernas Kapacitet" genom att klicka här.

  Favoriter
  Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Redigera
  • Visa mapp
  • Ta bort mapp
  • Redigera mapp
  • Show Preview
  Klicka här för att lägga till
  anteckningar till denna mapp.
  Anteckningar: