Live Chat Våra Planer och Priser
 • Juridisk Information
 • Standard och utökade licensavtal
 • STANDARD OCH UTÖKADE LICENSAVTAL

  Följande är ett juridiskt avtal mellan dig eller den organisation som du representerar, din arbetsgivare, eller annan enhet för vars räkning du ingår detta avtal (nedan kallad "du"), och Depositphotos, Inc. som licensgivare enligt denna bestämmelse (nedan kallad "Depositphotos"), som bestämmer villkoren för de bilder, vektorbilder, videor eller andra material (nedan kallade "Fil" eller "Filer") som du använder och hämtar från webbplatsen www.depositphotos.com (nedan kallad "Webbplatsen"), eller som på annat sätt görs tillgängliga för dig genom Depositphotos. Genom att ladda ner eventuella Filer samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta avtal (nedan kallat "Avtal").

  Depositphotos förebehåller sig rätten att göra ändringar, tillägg, korrigeringar eller redigeringar i detta Avtal i separata delar eller i sin helhet under varje given tidpunkt, och du samtycker till att vara bunden av sådana ändringar. Sådana ändringar är legitima och effektiva från ögonblicket de offentliggörs. Om du av någon anledning inte samtycker till detta Avtal eller accepterar dess villkor, får du inte besöka Webbplatsen eller använda dess resurser.

  1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
  1. Med förbehåll för villkoren häri ger Depositphotos dig en icke-exklusiv, evig, världsomfattande, icke-överförbar och icke-underlicenserbar licens för att använda Filen helt eller delvis i skapandet av ett objekt inom ramen för tillåten användning, men ger dig inte rätt till Filens upphovsrätt och/eller immateriella rättigheter. Alla upphovsrätter och/eller andra immateriella rättigheter till Filen är reserverade av Depositphotos och/eller Filens medverkande.
  2. Alla Filer på Webbplatsen får laddas ner under Standard och/eller Utökad licens. Följ dessa regler för att välja en lämplig licens:
  1. Om Filen används för att skapa ett objekt som VARKEN är ämnat för Återförsäljning ELLER Gratis distribution, gäller alltid Standardlicensen.
  2. Om Filen används för att skapa ett objekt för Återförsäljning eller Gratis distribution:
  1. Om Filen spelar en mindre roll för objektet, är Standardlicensen lämplig;
  2. Om Filen spelar en större roll för objektet, är den Utökade licensen lämplig.
  1. Objekt för Återförsäljning: Ett objekt som kommer att distribueras för att öka kommersiella intäkter (t. ex. återförsäljning av webbmallar, t-shirts, böcker, kalendrar, m.m.). Ett objekt som skapas på begäran av en kund anses inte vara ett objekt för Återförsäljning. Men om en kund distribuerar eller avser att distribuera ett sådant objekt för att öka kommersiella intäkter, anses det som objekt för Återförsäljning. När du arbetar med ett projekt för en kund, bör du ta hänsyn till den slutliga användningen av objektet innan du laddar ner en Fil för att avgöra lämplig licens att köpa.
  2. Objekt för Gratis distribution: Ett objekt som kommer att distribueras till en bred målgrupp utan att öka några kommersiella intäkter (t. ex. gratis webbmallar, vykort, flygblad, m.m.).
  2. DEFINITION AV FILENS "MINDRE ROLL" OCH "STÖRRE ROLL" FÖR ETT OBJEKT

  Filens roll för ett objekt bestäms av värdet som Filen tillför till objektet och hur mycket Filen påverkar kundens beslut att välja just detta objekt bland andra liknande objekt.

  1. Större roll: En Fil anses spela en större roll för ett objekt om Filen är en primär, definierad eller viktig del av objektet, ökar objektets verkliga värde eller kundens önskemål för just detta objekt.
  2. Mindre roll: En Fil anses spela en mindre roll för ett objekt om Filen är en underordnad del av objektet, inte tillför betydande värde till objektet och inte påverkar kundens preferens för detta objekt.
  3. STANDARDLICENS
  1. Standardlicensen låter dig använda den nedladdade Filen för att skapa alla typer av objekt (utom objekt för Återförsäljning eller objekt för Gratis distribution där Filen spelar en större roll för objektet och tillför värde till det).
  2. Villkor:
  Antal besökare på webbplatsenObegränsat
  Antal kopior eller visningarUpp till 500 000
  Antal kopior eller visningar för elektronisk användningUpp till 500 000
  Högsta tillåtna storlek (upplösning) av den oförändrade Filen för elektronisk användningObegränsat
  (upplösningen bör inte överstiga skärmupplösningen på den avsedda visningsanordningen).
  Skapande av alla typer av objekt
  (utom objekt för Återförsäljning eller objekt för Gratis distribution där Filen spelar en större roll för objektet och tillför värde till det)
  Tillåtet
  Skapande av objekt för Återförsäljning eller objekt för Gratis distribution där Filen spelar en mindre roll för objektetTillåtet
  Skapande av objekt för Återförsäljning eller objekt för Gratis distribution där Filen spelar en större roll för objektet och tillför värde till detEj tillåtet
  1. Exempel på tillåten användning:
  1. Digital användning: webbplatser; reklambanner; skärmsläckare; programvara (för dator- och mobilenheter); e-kort; e-post; e-böcker; presentationer (PowerPoint, Flash, m.m.); filmer, videor och tv-reklam; inofficiella logotyper; personligt bruk, m.m.
  2. Användning i tryck: annonser i tidningar och tidskrifter; tryckt reklammaterial; omslag och illustrationer för böcker, tidningar, tidskrifter; visitkort; flygblad; affischer; cd/dvd-omslag; omslag, etiketter och produktförpackningar; brevpapper: mappar, anteckningsböcker, pennor och klistermärken; berlocker; kalendrar; muggar och glas; musmattor; t-shirts, kläder; personlig icke-kommersiell användning, m.m.
  3. Tryck och digital användning som är avsedd för sändning, offentlig visning eller reproduktion: det totala antalet tittare, visningar, kopior eller utskrifter bör inte överstiga 500 000 (femhundratusen). Begränsningen på antalet besökare är inte tillämplig i fråga om skapande av webbplatser.
  4. UTÖKAD LICENS
  1. Den Utökade licensen inkluderar alla tillåtna användningar under Standardlicensen, har obegränsat antal kopior, utskrifter eller visningar och låter dig använda den nedladdade Filen för att skapa objekt för Återförsäljning eller objekt för Gratis distribution där Filen spelar en större roll för objektet och tillför värde till det.
  2. Villkor:
  Antal besökare på webbplatsenObegränsat
  Antal kopior eller visningarObegränsat
  Antal kopior eller visningar för elektronisk användningObegränsat
  Högsta tillåtna storlek (upplösning) av den oförändrade Filen för elektronisk användningObegränsat
  (upplösningen bör inte överstiga skärmupplösningen på den avsedda visningsanordningen)
  Skapande av objekt för Återförsäljning eller objekt för Gratis distribution där Filen spelar en mindre roll för objektetTillåtet
  Skapande av objekt för Återförsäljning eller objekt för Gratis distribution där Filen spelar en större roll för objektet och tillför värde till detTillåtet
  1. Exempel på tillåten användning:
  1. Digital användning: webbplatser; webbmallar reklambanner; skärmsläckare; bakgrundsbilder; programvara (för dator- och mobilenheter); e-kort; e-post; e-böcker; presentationer; presentationsmallar (PowerPoint, Flash, m.m.); dokumentmallar; eventuella mallar; filmer, videor och tv-reklam; inofficiella logotyper; objekt för Återförsäljning och Gratis distribution; personlig icke-kommersiell och kommersiell användning; m.m.
  2. Användning i tryck: annonser i tidningar och tidskrifter; tryckt reklammaterial; omslag och illustrationer för böcker, tidningar, tidskrifter; böcker som består helt eller till stor del av illustrationer; visitkort; flygblad; affischer; cd/dvd-omslag; omslag, etiketter och produktförpackningar; brevpapper: mappar, anteckningsblock, pennor och klistermärken; berlocker; kalendrar; muggar och glas; musmattor; t-shirts, kläder; objekt för Återförsäljning eller distribution; personlig icke-kommersiell och kommersiell användning; m.m.
  5. FILER FÖR "ENDAST REDAKTIONELL ANVÄNDNING"
  1. Filer som är märkta som "Endast redaktionell användning" säljs under begränsad Standardlicens och är ej tillåtna för kommersiell användning eller annonsering. Dessa Filer kan innehålla bilder på människor utan modellreleaser, privat egendom, berörda varumärken och andra skyddade inslag för vilka särskilda behörigheter kan krävas för kommersiell användning eller reklam.
  2. Vid användning av en sådan Fil, måste du ta alla möjliga och rimliga åtgärder för att ge ett erkännande till upphovsrättsinnehavaren (Depositphotos medverkande), ge erkännande till Depositphotos och länka till www.depositphotos.com (om tillämpligt). Copyrightmärkningen måste innehålla följande; "[medverkandens (upphovsmannens) namn eller öknamn]/Depositphotos.com".
  3. Exempel på tillåten användning:
  1. Publicering; tidningar, tidskrifter, m.m.; artiklar och publikationer på bloggar eller webbplatser, artiklar i uppslagsverk, referensböcker, icke-kommersiell användning i samband med viktiga händelser; icke-kommersiella presentationer, tv-program; dokumentärfilmer; nyheter; personligt bruk.
  1. Exempel på otillåten användning:
  1. Alla kommersiella ändamål; reklam; varumärke eller produktkampanjer; m.m.
  6. OTILLÅTEN ANVÄNDNING AV FILER
  1. Du får inte:
  1. Göra Filen tillgänglig för gratis nedladdning på en delad enhet, tjänst, programvara eller webbplats i syfte för utbyte, överföring eller distribution;
  2. Överföra, återsälja, underlicensiera, hyra, donera eller på annat sätt överföra Filen eller rättigheter till tredje part;
  3. Skapa förhållanden under vilka Filen kan utvinnas ur en produkt;
  4. Ge tredje part tillgång till Filen för vidare användning;
  5. Använda den oförändrade Filen i ett e-format med en större upplösning än skärmupplösningen på den avsedda visningsanordningen;
  6. Använda Filen "Endast redaktionell användning" för kommersiella ändamål;
  7. Använda Filen för att skapa officiell logotyp, företagsnamn eller varumärke;
  8. Använda Filen på ett sådant sätt som kränker Filens immateriella rättigheter eller tredje parts varumärke, eller som skulle leda till ett klagomål om vilseledande reklam eller illojal konkurrens;
  9. Använda Filen för SPAM-utskick;
  10. Använda Filen på ett sådant sätt som konkurrerar med Depositphotos verksamhet;
  11. Visa, använda eller publicera Filen på ett sådant sätt som skulle leda till slutsatsen att modellen i Filen godkänner eller stöder produkter eller tjänster för något företag eller varumärke;
  12. Visa en person som avbildas i Filen i känsliga scenarier som rimligen skulle kunna anses som stötande eller föga smickrande för personen i fråga (t. ex. relaterade till psykisk eller fysisk obalans, sexuell eller underförstådd sexuell aktivitet eller preferenser, kriminalitet, fysisk eller psykisk misshandel eller sjukdom);
  13. Använda Filen i pornografiska, olagliga eller omoraliska syften;
  14. Använda Filen i artiklar eller produkter som kan genera eller förnedra en person eller modell i Filen;
  1. All otillåten användning av Filen skall betraktas som brott mot upphovsrätten. Du är ansvarig för alla skador som orsakats av brott mot upphovsrätten, inklusive eventuella krav från tredje part. Depositphotos förbehåller sig även rätten att återkalla din licens för alla Filer som du har använt på ett sådant sätt som betraktas som brott mot upphovsrätten.
  7. LICENSRESTRIKTIONER
  1. Standard och Utökade licenser är enskilda licenser. En enskild licens tillåter endast en (1) person (användare) att ladda ner och använda Filer. Det är dock tillåtet att överföra material eller härledda verk som innehåller Filer till dina kunder för reproduktion inom ramen för de tillåtna användningsområdena, förutsatt att det inte får några ytterligare rättigheter till Filerna, och inte kan komma åt Filer eller extrahera dem från material som tillhandahållits av dig.
  2. Samtidig användning av samma konto på Webbplatsen av flera användare är inte tillåtet. Alla användare som vill få tillgång till Webbplatsen måste ha sitt eget konto. Det finns särskilda planer för företag och flera användare tillgängligt på Webbplatsen. Vänligen kontakta vår support för mer information eller besök vår webbsida Planer för grupper.
  8. AVTALETS LÖPTID

  Rättigheterna för att använda Filen omfattas av detta Avtal och du ingår detta Avtal när du har laddat ner en Fil. Du har rätt att använda den nedladdade Filen förutsatt att det inte finns några förfallna betalningar, återkrav eller återbetalningar med kreditkort eller check på ditt konto. Om ditt konto har förfallna betalningar förlorar du rätten att använda den nedladdade Filen tills det förfallna beloppet har betalats i sin helhet, och du måste sluta använda Filen eller övrigt härlett verk och vidta alla nödvändiga åtgärder för att sluta använda dem tills den försenade slutbetalningen har gjorts i sin helhet. Dessutom skall du ersätta Depositphotos för alla skäliga kostnader (inklusive advokatkostnader) som uppkommit i samlingen för de förfallna betalningarna. Depositphotos förbehåller sig rätten att återkalla eller ändra licensen som beviljats av detta Avtal och ersätta alla Filer med liknande/andra sådana för vilken anledning som helst.

  9. OBEROENDE GRANSKNING

  Depositphotos förbehåller sig rätten att granska Filens användning för att verifiera din överenskommelse med detta Avtal. Du skall göra alla tillämpliga dokument tillgängliga för sådan kontroll. Alla sådana granskningar skall genomföras på bekostnad av Depositphotos, såvida inte en sådan granskning avslöjar din försenade betalning. I sådana fall skall du betala din förfallna betalning i sin helhet tillsammans med räntekostnader som uppkommit under granskningsperioden.

  10. GARANTIER OCH SKADEERSÄTTNING
  1. Depositphotos försäkrar och garanterar att den uppladdade och använda Filen i sin fulla överensstämmelse med detta Avtal inte strider mot någon upphovsrätt, moraliska eller immateriella rättigheter, varumärken eller tredje parts rätt till sekretess eller offentlighet.
  2. När det gäller Filer som är märkta med "Endast för redaktionell användning", lämnar Depositphotos ingen försäkran eller garanti för användningen av personer, varumärken, logotyper, konstverk eller arkitekturen som avbildas på sådana Filer. Trots att Depositphotos gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa de exakta beskrivningar för de Filer som är märkta som "Endast för redaktionell användning", kan Depositphotos inte garantera riktigheten av sådan information.
  3. Du ansvarar för användningen av Filen och erhållandet av lämpliga licenser för dess användning. När du laddar upp Filer till Webbplatsen, garanterar och försäkrar Depositphotos medverkande (upphovsmän) att de har alla nödvändiga upphovsrätter till dem. Depositphotos är en auktoriserad representant som distribuerar och beviljar licenser för Filer som laddas upp av medverkanden.
  4. Filer på Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti av något slag. Du tar alla risker i samband med kvaliteten och användningen av Filen. Depositphotos skall inte hållas ansvarig för eventuella skador, kostnader eller förluster till följd av användningen av Filen.
  5. Du samtycker till att gottgöra och hålla Depositphotos, dess tjänstemän, anställda, aktieägare, direktörer, chefer, medlemmar och medverkande skadelösa för skador eller ansvar av något slag till följd av din användning av Filen eller tillåtet härlett verk. Vidare samtycker du till att ersätta Depositphotos för alla kostnader och utgifter som Depositphotos ådrar sig för att upprätthålla villkoren i detta Avtal.
  6. Depositphotos totala och maximalt sammanlagda skyldighet och ansvar för alla krav skall begränsas till femtusen amerikanska dollar (USD $5000).
  11. ÖVRIGT
  1. Om du ingår detta Avtal på uppdrag av din arbetsgivare, kund eller annan enhet, försäkrar och garanterar du att du har full rätt och befogenhet att göra det. Om du inte har sådan befogenhet kommer all din aktivitet på Webbplatsen betraktas som ett brott mot detta Avtal.
  2. Giltighet, korrekt tolkning och tillämpning av detta Avtal, frågor som uppstår ur eller i samband med prestanda eller brott mot detta Avtal, och därmed sammanhängande frågor, ska regleras i enlighet med lagarna i delstaten New York (utan hänvisning till den rättsliga doktrinen). Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden rörande giltigheten, tolkningen och tillämpningen av detta Avtal, frågor som uppstår ur eller i samband med prestanda eller brott mot detta Avtal, och därmed sammanhängande frågor, ska föras uteslutande i de statliga eller federala domstolarna i delstaten New York. Alla parter samtycker till den uteslutande jurisdiktionen av dessa domstolar och avstår invändning mot anständigheten eller bekvämligheten av sådana platser. FN:s konvention angående Avtal om internationella köp av varor gäller inte för och påverkar inte på annat sätt detta Avtal.
  3. Detta Avtal utgör hela Avtalet mellan dig och Depositphotos beträffande detta ämne. Inget avstånd, samtycke, modifiering eller ändring av villkoren i detta Avtal skall förpliktiga Depositphotos såvida det skriftligen undertecknats av Depositphotos. Genom att ingå detta Avtal, avstår du villkor som anges i något liknande dokument som är utöver eller i strid med detta Avtal. Alla sådana villkor anses av Depositphotos som betydande förändringar i detta Avtal och avvisas. Om du upprättar ett separat avtal med Depositphotos, som avslutats med stämpel, har Depositphotos rätt att ändra listan över tillåtna och otillåtna sätt att använda Filen. Alla sådana ändringar kommer att beskrivas och registreras i det ändrade avtalet. Dessa ändringar kommer dock inte göras på det gemensamma Avtalet som publicerats på Webbplatsen.
  4. Om Depositphotos inleder någon handling eller förfarande mot dig för att genomdriva eller tolka detta Avtal, skall Depositphotos inte hållas ansvarig för eventuella avgifter, kostnader eller advokatsarvoden (inklusive relaterade kostnader eller utgifter) som uppstår i samband med en sådan åtgärd eller förfarande, eller i samband att erhålla eller verkställa en dom eller för att därigenom delgiva verkställighetsordern.
  5. Detta Avtal samt rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, får inte överlåtas, varken helt eller delvis av dig, utan skriftligt medgivande från Depositphotos. All obehörig överlåtelse eller överföring kommer att leda till åtal.
  6. Detta Avtal och alla relaterade dokument är skrivna på engelska. Översättning av denna eller andra versioner i annat språk än engelska, är endast ämnat för bekvämlighets skull. I händelse av eventuell avvikelse mellan den engelska och övriga versioner, skall den engelska versionen ersätta de andra.
  7. Bildtexter och rubriker som ingår i detta Avtal har tagits med som hänvisning och för bekvämlighets skull, och skall inte beaktas vid tolkning eller förklaring av detta Avtal.
  8. Genom att ladda ner Filen bekräftar du att du har läst detta Avtal och har gett ditt samtycke till andra dokument som styr arbetet på Webbplatsen samt Filernas användning.

  GENOM ATT INGÅ DETTA AVTAL, BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DETTA AVTAL OCH ATT DU HADE MÖJLIGHET ATT SÖKA OBEROENDE JURIDISK RÅDGIVING INNAN DU INGICK DETTA AVTAL. MED HÄNSYN TILL DEPOSITPHOTOS SAMTYCKE ATT TILLHANDAHÅLLA FILERNA, ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL.

  I HÄNDELSE AV BROTT MOT VILLKOREN I DETTA AVTAL, FÖRBEHÅLLER SIG DEPOSITPHOTOS RÄTTEN ATT (UTAN FÖRVARNING)NSTÄNGA DITT KONTO OCH ÅTERKALLA LICENSERNA FÖR DE NEDLADDADE FILERNA.

  OM DU HAR NÅGRA TVIVEL OM HURUVIDA DEN AVSEDDA FILENS ANVÄNDNING OMFATTAS AV EN VALD LICENS, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅR SUPPORT FÖR FÖRTYDLIGANDE INNAN DU LADDAR NER NÅGON FIL.

  Ikraftträdande den 20 april, 2015

  Vi föreslår att du läser vår "Jämförelse mellan Licensernas Kapacitet" genom att klicka här.

  Favoriter
  Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Alternativ
  • Visa mapp
  • Move Folder
  • Redigera mapp
  • Ta bort mapp
  • Show Preview
  Klicka här för att lägga till
  anteckningar till denna mapp.
  Anteckningar: