Live Chat Våra Planer och Priser
 • Juridisk Information
 • Medlemsavtal
 • MEDLEMSKAPSAVTAL

  Rätten till tillgång och användning av Webbsidans innehåll är försedd av Depositphotos så fort Användaren accepterar alla bestämmelser, regler och villkor av Medlemsskapsavtalet och Användarvillkoren. Om, för någon anledning Användaren motsätter sig med dessa bestämmelser och inte accepterar Användarvillkoren, får han/hon inte använda Webbsidan och dess resurser. Ifall det är några motsägerser mellan detaljerna av detta Medlemskapsavtal och Användarvillkoren, ska detaljerna givna in detta Medlemskapsavtal vara de dominerande och giltliga.

  Depositphotos reserverar sig rätten att göra ändringar, tillägg, rättningar och redigeringar i Medlemsskapsavtalet i separata delar eller i sin helhet. Sådana ändringar är legitima och effektiva från stunden av deras publicering. Om Användaren fortsätter att arbeta på Webbsidan efter sådana ändringar har ägt rum, medger Användaren hans/hennes godkännande med dem. Om när som helst Användaren inte längre kan uppfylla dessa regler och villkor givna nedanför, borde han/hon genast sluta att använda Webbsidan och dess filer.

  1. ARBETE MED DESSA FILER

  Webbsidan är en resurs som kan innehålla eller direkt innehålla filer, information, mjukvara, illustrationer, fotografier och liknande filer är föremål av upphovsrätt, ett varumärke eller servicemärke eller att omfattas av identiska eller relaterade rättigheter av Depositphotos, dess dotterbolag, filialer eller andra typer av tredje-parter inkluderat Användaren av Webbsidan.

  Användaren har ingen rätt att vidarebefodra, sälja, publisera, flytta, återskapa eller utveckla ändrade eller omgjorda verk eller användning av Webbsidan i liknande väg, delvis eller helt. Uteslutning gäller i de fall där sådant tillstånt är klart och definitivt angivna i Medlemsavtalet eller annat avtal som går in i effekt från den stund när användning av Webbsidan startar (för exempel, Standard och Utökade licensavtal).

  Filerna presenterade på Webbsidan är försedd av medlemmar av Depositphotos under Exklusivt och Icke-Exklusivt Leveransavtal. För villkoren av sådana tillhandahållanden se motsvarande delar av Standard och Utökade Licensavtalet. Enligt dessa villkor av Leveransavtal, har Användaren möjligheten och rätten att ladda upp eller placera filer på Webbsidan på något annat sätt som är helt hans/hennes egendom. Användaren har möjligheten och rätten att ladda ner filer enbart enligt villkor som anges i Standard och Utökade licensavtal och detta Medlemskapsavtal.

  När användaren köper en bild, är den fortfarande tillgänglig för nedladdning ett år efter att du har betalat för den. Under denna tid kan användaren, utan ytterligare betalning, ladda ner den så många gånger hen behöver från Köpare Meny – foldern Köpta.

  2. LÖSENORDSÅTKOMST

  Användaren godkänner hans/hennes samtycke för processen av användarindentifikation med syfte av ge han/henne tillgång till användarprofiler och handligar rörande Webbsidans innehåll. Användarnamnet (inloggningen) och lösenordet valt av Användaren är konfidentiell information. Användaren förstår nödvändigheten av att inte avslöja denna informationen och lovar att hålla den hemligt och inte avslöja, eller offra personlig tillgångsdata till en tredje-part utan klart skriftligt godkännande från Depositphotos.

  Användaren godkänner hans/hennes samtycke, som en ägare av tillträde genom inloggning och lösenord, har ansvar för varje tillgång till Webbsidans innehåll användande av inloggningen och lösenordet. Samt, Användaren är informerad och godkänner att Depositphotos automatiskt accepterar och igenkänner hans/hennes inloggning och lösenord som bevis och klart bevis av det faktum att det var Användaren som fått tillgång till Webbsidans innehåll. Användaren förstår att inloggningen och lösenorder är unika symboler, även om Depositphotos ställer inga specifika krav till deras innehåll och kvalitet.

  3. REGLER FÖR UPPFÖRANDE PÅ WEBBSIDAN

  Användaren bekräftar att han/hon har inte för avsikt att använda filerna på Webbsidan för olaglig eller på annat sätt icke godkända syften. Alltså, Användaren godtar att undvika använda filer erhållna från Webbsidan på ett olämpligt sätt inkluderat, men inte begränsat till:

  • Missbruka, hota, jaga eller brott mot dataskyddet av tredje-parter eller andra användare av Webbsidan.;
  • Placera, ladda upp, publisera, eller distributera filer av upprörande eller smädlig karaktär, inkluderat plump, oanständiga, grova eller olagliga bilder och andra filer;
  • Överföra, omsända, uppladda eller på annat sätt distributera, samarbeta eller ta del i distribution av filer eller delar av programkoder som inkluderar, innehåller eller består av delar av mjukvara eller andra filer under skydd av immateriell egenom eller upphovsrättslagar och andra relaterade skydd (inkluderat rätten av sekretess), exkluderat fall där användaren äger eller kontrollerar sådana rättigheten eller har den nödvändiga behörigheten;
  • Radera, rensa, klippning eller på annat sätt dölja författarens tillskrivningar, etiketter, identifikationer, eller juridiska meddelande i andra filer uppladdade eller nedladdade av Användaren;
  • Radera, rensa, klippning eller på annat sätt dölja författarens tillskrivningar, etiketter, identifikationer, eller juridiska meddelande i andra filer uppladdade eller nedladdade av Användaren;
  • Förfalska eller imitera data som rör originalkällan av sådana filer erbjudna på Webbsidan;
  • Marknadsföra eller sälja varor eller tjänster av någon sort, och placering av information på Webbsidan utan någon relation till specialiseringen av Webbsidans resurser (såsom undersökningar, reklam, eller skräppost);
  • Nedladdning eller sparande av filer eller program på Webbsidan om Användaren vet att det är olaglig, kan inte och borde inte vara rättsligt distribuerad;
  • Att använda Webbsidans möjligheter inkluderat men inte begränsat till e-mails till medlemmar av Webbsidan för reklamsyften, att distributera hänvisningslänkar, marknadföra filer, varor, tjänster eller aktiviteter, var sig kopplat till Webbsidan eller inte;
  • Användning av någon sort av information mottagen från Webbsidan eller med hjälp av Webbsidan för skapande av mjukvara, resurser eller program som är i direkt eller indirekt konkurrens till Depositphotos aktiviteter.

  Användaren godtar att kommunikation inom Bloggen är öppen och allmän. Ytterligare, Användaren godtar att kommunikation mellan besökare eller mellan besökare och tredje-parter, så som filer och innehåll presenterat på Webbsidan är inte officiellt godkänt av Depositphotos, och inga filer eller information placerad på Webbsidan permanent eller tillfälligt ska bli betraktad eller analyserad, sedd på eller godkänd av Depositphotos. Som angivna nedan, Depositphotos har rätten och autoriteten att radera filer närsomhelst utan besked till författare, tillståndshavaren eller ägare av dessa filer.

  Användaren godtar att avstå från att använda Webbsidan på sådant sätt som kan resultera i dess skador, problem i hanteringen eller andra negativa utfall för Webbsidans användare. Samt, Användaren samtycker att inte påverka, med eller tillgång utan tillstånd andra Depositphotos användaruppgifter. Användaren godkänner tillgången till Webbsidans filer enligt Webbsidans regler och procedurer.

  4. WEBBSIDANS HANTERING

  Depositphotos kontrollerar inte all uppladdning eller informationsutbyte gjord egenom Webbsidan och är inte ansvarig  för sådant utbyte och kommunikation. Dock, Depositphotos har rätten att flytta, radera, neka publisering, eller redigera vilken text som helst eller filer som Depositphotos anser bryter mot eller sannolikt bryter mot detta Avtal, rättigheterna för privat eller immateriell egendom, eller liknande rättigheter av tredje-parter. Bidragsgivarna samtycker till expropriation av eventuella provisioner betalda för de respektive filerna.

  Depositphotos har rätten men inte skyldigheten att rätta misstag i filerna på egen bekvämlighet.

  Depositphotos respekterar immateriell egenom av tredje-parter och efterfrågar sina användare att uppföra sig på samma sätt. Om Användaren har grunder att tro att hans/hennes verk har blivit kopierat i motsägelse av upphovsrätten, eller hans/hennes upphovsrätts rättigheter har blivit brutna direkt eller indirekt, borde Användaren tillhandahålla Depositphotos med ett krav eller varsel av sådant brott enligt formuläret utgett i Användarvillkoren.

  Genom att acceptera detta avtal, erkänner Användaren hans/hennes medgivande till att ta emot elektroniska nyhetsbrev och meddelanden från Depositphotos. Användare kan närsomhelst logga in på hans/hennes profil för att inaktivera notifieringar.

  5. KONFIDENTIELL INFORMATION

  Enligt med ändamålet av det nyvarande Avtalet, termen «Sekretess/Konfidentiell Information» borde bli läst som vilket dokument, mjukvara, data, information eller filer relaterade till processer av Depositphotos hantering, dess företag, anställda, medlemmar, partners, licenser och licensgivare, eller sådan som är klart definierat som konfidentiellt, inkluderat men inte begränsat till: design, affärsprocesser, affärsmodeller, priser, utvecklingsmodeller och strategier, undersökningar, praktisk kunskap, yrkesutbildning, handelshemligheter, personal, metoder, klienter, Webbsideinnehåll tillhörande andra, och annan immateriell egendom.

  Användaren förstår att Konfidentiell information är sådan och kan inte bli avslöjad till tredje-parter utan klart skriftligt godkännande från Depositphotos och dess licensgivare eller använd på annat sett, undantaget i sådana fall fastställt genom lag eller direkt specificerat i Användaravtalet.

  6. ERSÄTTNING

  Användaren godtar att betala och ersätta och samt ta Depositphotos sida (dess ledning, anställda, aktieägare, partners, affiliater, osv) mot krav, ansvar, förluster och utgifter (inkluderat advokat avgifter på en klients), som uppkommit i följande fall:

  • Målmedveten eller kausal användning av Webbsidan och/eller dess filer gjorda med Användarens inloggning, oberoende av vem som skrev in auktorisation;
  • All korrespondens gjord av Användaren eller nedladdning av filer gjorda med hjälp av Användarens inloggning;
  • Brott av Användaren av villkoren och bestämmelserna av detta Avtal.

  Depositphotos reserverar sig rätten att ta kontrollen och skydd i alla frågor eller kräva kompensation eller ersättning från Användaren på kostnad av Användare. I detta fall godkänner Användaren att sammarbeta med Depositphotos skydd i fall av sådana krav.

  7. GRUNDER OCH PRINCIPER AV AVSLUTANDE

  Detta medlemsavtal är effektivt tills dess avslutande. För sådana syften borde Användaren närsomhelst sända ett meddelande genom Webbsidans Kontaktformulär  eller genom annan skriftlig form passande för han/henne, som identifierar Användaren och godkänner Användarens avsikt att meddela Depositphotos angående viljan att avsluta Avtalet. Depositphotos reserverar sig rätten att efter egen bedömning avbryta, avsluta eller begränsa Användarens rättigheter för tillgång till allt eller något innehåll och resurser av Webbsidan närsomhelst, för vilken som helst anledning och utan bevis eller tidigare besked.

  Depositphotos har möjligheten och rätten att avbryta, avsluta eller ndra någon del av Webbsidan eller Webbsidan i sin helhet, dess funktioner, medel och databaser utan en anmälan på förhand eller ytterligare åtaganden.

  Depositphotos har även rätten att upphäva eller helt avsluta Användarens tillgång till Webbsidans filer i fall av frånvaro av aktivitet från Användare över en utökad tidsperiod, som kan uppfattas som Användarens oförmåga att få tillgång till Webbsidans filer.

  Medlemsavtalets avslutande indikerar inte automatiskt undantag av ansvar och obligation av ersättning av skulder till Depositphotos enligt bestämmelserna av detta Avtal eller andra ansvar av Användaren, nämligen: inte använda Webbsidans filer eller annat innehåll presenterat inom dess medel än de tillåtna inom villkoren och bestämmelserna av detta Avtal som är giltliga vid tillfället av sagda användning. Detta Avtal kommer avslutas utan undantag eller nedsättningar av rättigheterna till Depositphotos, begränsningar och försvar av skulder tillhandahållna enligt villkoren av detta Avtal, som skyddar, begränsning av ansvar och rättigheter skall överleva detta Avtals avslutande.

  Vid avslutande av Användarens profil och hans/hennes tillgång till Webbsidans filer bekräftar Användarens hans/hennes samtycke att förlora alla kreditpoäng som kvarstår på hans/hennes konto.

  8. ANSVARSFRISKRIVNING

  Webbsidans innehåll och Webbsidan själv är erbjudna för granskning och användning utan inblandning från aktieägarna med undantag av återhållsamhet, förhållanden och garantier av någon sort, underförstådda eller direkta. Dessa garantier inkluderar förhållande och garantier av säljbarhet. Depositphotos kan inte garantera att Webbsidans innehåll och dess drift kommer möta dina förväntningar och krav av användare, varken att processen av användning kommer vara felfri eller oavbruten av någon anledning. Depositphotos kan inte garantera att Webbsidan och dess filer som finns tillängliga för nedladdning kommer innehålla nedsmutsning (virus) eller andra destruktiva faktorer.

  9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

  Användaren godkänner att han/hon förstår och accepterar ansvar och tar på sig alla risker som resulterar från användning från Webbsidan, utan begränsningar. 

  Depositphotos, dess anställda, ledningen, partners, aktieägare, och agenter är inte ansvariga för misslyckande av någon sort, förluster, framställningar, aktioner eller andra situationer som uppstår från detta Medlemsavtal, så som dess behörighet, inkluderat utan begränsningar till Webbsidans navigation, användning, tillgång till dess filer eller deras delar, såsom andra rättigheter inkluderat även om Depositphotos var informerat om den teoretiska möjligheten av sådana skador, oberoende av händelsen och misslyckande hände på grund av brott av immateriell eller annan egendom, var baserad på ett brott av regler, vårdslöshet, kontraktsskulder eller andra liknande situationer, eller inte.

  I alla fall, den totala sammanlagda skuld av Depositphotos i relation med användningen av Webbsidan, i helhet eller delvis, eller dess innehålls motsvarighet i pengar skall inte övergå fem US dollar ($10).

  I effektiva lagar och normala beslut  tillåter inte uteslutningar och begränsningar i full utsträckning för indirekt eller kausala skador, i alla ovan angivna begräsningar och uteslutningar skall inte bli tillämpad till Användaren. I fall av en situation som faller under sådan behörighet, ansvar av Depositphotos eller av dess anställda, direktörer, aktieägare, partner, tillståndshavare eller agenter skall vara begränsde till det maximala värdet tillåtet genom lag.

  10. ÅLDER OCH ANSVAR

  Användaren godkänner och garanterar att han/hon har uppnått tillräcklig ålder för användning av Webbsidan och är bunden genom juridiska obligationer tillräckligt för allt ansvar som kan uppstå som ett resultat av Webbsidans filer. Användaren godtar att bära fullt ansvar för alla fall av Webbsidans användning utan skillnad, såsom för användning av hans/hennes inloggning och lösenord genom tredje-parter inkluderar underåriga som lever med han/henne.

  11. GÄLLANDE LAGSTIFTNING

  Genom att gå in på Webbplatsen, samtycker Användaren till att detta Medlemskapsavtal regleras av lagarna i New York, USA. Giltighet, korrekt tolkning och tillämpning av detta Avtal, frågor som uppstår ur eller i samband med prestanda eller brott mot detta Medlemskapsavtal, och därmed sammanhängande frågor, ska regleras i enlighet med lagarna i delstaten New York (utan hänvisning till den rättsliga doktrinen). Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden rörande giltigheten, tolkningen och tillämpningen av detta Medlemskapsavtal, frågor som uppstår ur eller i samband med prestanda eller brott mot detta Avtal, och därmed sammanhängande frågor, ska föras uteslutande i de statliga eller federala domstolarna i delstaten New York. Alla parter samtycker till den uteslutande jurisdiktionen av dessa domstolar och avstår invändning mot anständigheten eller bekvämligheten av sådana platser. FN:s konvention angående Avtal om internationella köp av varor gäller inte för och påverkar inte på annat sätt detta Medlemskapsavtal.

  Användaren samtycker till att följa och verkställa alla nödvändiga tillkännagivanden som skickas till honom/henne på den postadress som angetts av denne själv under registreringen på Webbplatsen. Användaren förbinder sig att avstå från:

  • Alla rättigheter som han/hon skulle kunna ha vid förfarandet eller resultatet av en rättegång;
  • Att delta i eller organisera någon kollektiv fordran mot Depositphotos i samband med Webbplatsens drift, bestämmelserna i detta Avtal eller något annat avtal som nämns häri.

  Om Depositphotos blir tvungen att gå till en annan domstol än skiljedomstolen för att återvinna eventuella förfallna belopp eller genomdriva sina rättigheter, samtycker Användaren att ersätta Depositphotos för alla kostnader, betalningar och avgifter i händelse av att Depositphotos vinner.

  12. GENERELLA BESTÄMMELSER

  Användaren godkänner att, i tillägg till villkoren av detta Avtal, han/hon har gjort sig till känna med Användarvillkoren och andra avtal som är refererade i detta Avtal, och samtycker med restriktionerna som de medför.

  Avsaknad av ett resultat av handlingar utförda av Depositphotos för organisation eller kontroll av korrekt implantation av bestämmelser av detta eller partneravtal skall inte och kan inte bli konstruerat som undantag av några rättigheter eller bestämmelser.

  13. KONTAKTINFORMATION

  För frågor i samband med bestämmelserna av detta dokument, ta gärna kontakt med Depositphotos med använda kontaktinformationen nedan.

  Kontaktinformation:

  Email: support@depositphotos.com.

  Eller använd denna länk: Kontakta Oss.

  14. BEKRÄFTELSE

  GENOM ATT ACCEPTERA, TILLKÄNNAGER ANVÄNDAREN ATT ANVÄNDAREN HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅR DET OCH HADE EN MÖJLIGHET ATT UPPSÖKA OBEROENDE JURIDISK RÅDGIVNING INNAN ACCEPTERAT DET. MED HÄNSYN AV DEPOSITPHOTOS AVTAL ATT TILLHANDAHÅLLA INNEHÅLLET, ANVÄNDAREN GODKÄNNER ATT BLI BUNDEN TILL VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA AV DETTA AVTAL. ANVÄNDAREN GODKÄNNER DESSUTOM ATT DETTA ÄR DEN FULLA OCH ENDA SAMMANSTÄLLNING AV AVTALET MELLAN ANVÄNDAREN OCH DEPOSITPHOTOS, SOM ERSÄTTER ALLA FÖRSLAG ELLER FÖRGÅENDE AVTAL, MUNTLIGA ELLER SKRITLIGA, OCH ANNAN KOMMUNIKATION MELLAN ANVÄNDAREN OCH DEPOSITPHOTOS RELATERAT TILL MOTIVET AV DETTA AVTAL.

  GENOM ATT ACCEPTERA DETTA AVTAL, BEKRÄFTAR ANVÄNDAREN  ATT HAN/HON HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT ALLA RELATERADE AVTAL UPPLISTADE NEDAN, SOM KAN BLI HITTADE PÅ WEBBSIDAN, OCH ACCEPTERAT ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER AV SAGDA AVTAL:

  I SÅDANA FALL DÄR ANVÄNDAREN INTE SAMTYCKER MED VILLKOREN OCH BESTÄMMELSENA PÅ EN ELLER FLERA PUNKTER OVANFÖR NÄMNDA DOKUMENT, BORDE ANVÄNDAREN STOPPA ANVÄNDNINGEN AV WEBBSIDAN ELLER ANNAN EGENSKAP AV WEBBSIDAN SKYDDAD AV VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA AV DET NUVARANDE AVTALET; GENOM ATT ANVÄNDA WEBBSIDAN OCH DESS FUNKTIONER, ANVÄNDAREN UNDERFÖRSTÅTT HÅLLER MED ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER AV DETTA AVTAL.

  Ansvarsfriskrivning: Originalet, den juridiskt bindande versionen av detta dokument är skrivet på engelska, och översatt till andra språk av hövlighet för våra icke-engelsktalande användare. Om det är några motsägelser mellan den engelska versionen och den översatta versionen, ersätter den engelska versionen den översatta versionen.

  Favoriter
  Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Alternativ
  • Visa mapp
  • Move Folder
  • Redigera mapp
  • Ta bort mapp
  • Show Preview
  Klicka här för att lägga till
  anteckningar till denna mapp.
  Anteckningar: