Live Chat Våra Planer och Priser

SEKRETESSPOLICY

Effektivt datum: 07/17/2014

Detta dokument definierar räckvidden av sekretessen och graden av sekretess som skyddar informationen som Användaren skriver in under kontoregistreringen på Webbplatsen och normal användning av tjänster, program och faciliteter av Depositphotos. Användaren kan när som helst, på hans/hennes omdöme, tillåta eller förbjuda insamligen och användningen av hans/hennes personliga information.

Genom att använda Webbsidan, tillhandahåller Användaren hans/hennes godkännande att Depositphotos har auktoriteten att samla in, använda och lämna ut Användarens personliga information enligt reglerna och bestämmelserna av detta avtal.

Depositphotos Inc. förkunnar och accepterar ansvaret att skydda Användarens privata information. Detta dokument innehåller reglerna på vilka sådan information är insamlad på och använd, och därmed skäl för utlämnande av sådan information på Webbplatsen. Dessa regler gäller all personlig information insamlad på och/eller av Depositphotos.

Depositphotos Inc. ('Depositphotos') har blivit belönad med TRUSTe’s Privacy Seal som betecknar att denna sektress och dess metoder har blivit graskade av TRUSTe's programkrav  som inkluderar transparens, ansvarstagande och val beträffande insamlandet och användandet av din personliga information. TRUSTe programmet omfattar inte information som kan samlas in via nedladdningsbar programvara. TRUSTe programmet omfattar endast information som samlas in via denna webbplats www.depositphotos.com. TRUSTe’s uppdrag, som en oberoende tredje part, är att öka förtroendet online bland konsumenter och organisationer globalt genom deras ledande förtroendemärkning av sekretess och innovativa förtroendelösningar. Om du har några frågor eller klagomål angående våran sektresspolicy eller metoder, ta gärna kontakt med oss på support@depositphotos.com . Om du inte är nöjd med våran respons kan du kontakta TRUSTe här . TRUSTe program skyddar bara information som är insamlad genom denna Webbsida.

1. GODKÄNNANDE FÖR INSAMLING AV INFORMATIONEN

Under arbete med denna sida kommer teknisk icke-personlig information om Användaren såsom Användarens IP-adress, adress på sidan som Användaren kom från, längd av besök, och typ av webbläsare och språkversion bli lagrad automatiskt. Vi kan också samla och analysera navigeringsinformation, det vill säga adressen och vägen av Användaren genom sidan, aktiviteter gjorda på sidan, hopp till och från inre länkar, osv.

Privat information om Användaren är lagrad endast vid tidigare godkännande från Användaren att lagra och använda specifik information inom dessa regler. Genom att ge ett sådant godkännande, tillhandahåller Användaren sådan information frivilligt.

"Privat information" inkluderar:

 • Information given av Användaren under registrering på sidan, inkluderat inloggningsnamn och lösenord, personlig data (fullt namn), och emailadress. När du registrerar som en Bidragsgivare på sidan lagrar vi ytterligare information såsom postadress och telefonnummer.
 • Information tillhandahållen av Användaren under köp, såsom faktureringsadress och kreditkorsnummer.
 • Om Användaren är registrerad som Bidragsgivare information försedd av han/hon för kompenserad utbetalning inkluderar data om kontot i en financiell instutition använd för kompenserad betalning, och samt information given av Användaren för persolig identifikation (kopia av pass, körkort eller annat personligt identifikationsdokument).
 • Som en registrerad användare kan du också ha möljigheten att tillhandahålla ytterligare information så som adress och telefonnummer på din profil. Du kan också kontrollera vilken information du vill ha utgedd i din offentliga profil  under ”Redigera profil”.

Användaren har rätten att neka inlämning av personlig information närsomhelst. Dock, i detta fall, några funktioner och tjänster erbjudna på sidan kan bli degraderade och/eller gjorda otillängliga, delvis eller helt.

2. ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION

Insamling och använding av Användarens personliga information är utförd av Depositphotos av följande anledningar:

 • Skapande, hantering och underhåll av ett konto;
 • Bearbetning av Användarens förfrågningar och handlingar på webbsidan;
 • Kundtjänst;
 • Dataanalys för syften av förbättra erbjudna varor, produkter och teknologi;
 • Tillhandahållning och visning av innehållet specielly valt enligt Användarens önskemål och intressen;
 • Underhåll av handlingar på interaktiva områden;
 • Betalning av provision till Bidragsgivare;
 • Identifikation av tillhandahållna filer som tillhör en viss Bidragsgivare;
 • Förverkligandet av kommunikation och kontakter gälland frågor som rör transaktioner som gjorts av användaren;
 • Notifikationer om nya varor och tjänaster till webbsidans Användare.

Depositphotos har möjligheten att skicka besked angående transaktioner utförda av Användaren, betalningspåminnelser och frågor rörande köpsinformation.

Meddelanden rörande transaktioner utförda av Användaren är i allmänhet nödvändiga, du får inte blockera dessa meddelande, som inte är reklam. Om du önskar att inte motta dem, har du möljigheten att deaktivera ditt konto.

Privat information insamlad av Depositphotos kan bli bearbetad och lagrad i andra länder i fastigheter tillhörande Depositphotos. Genom att tillhandahålla företaget med personlig information, tillåter Användaren att informationen förs ut av landet inom gränserna för sådan användning.

3. UTLÄMNANDE AV PERSONLIG INFORMATION

Undantaget i situationer är tydligt angivna med dessa regler, Depositphotos lämnar inte ut, säljer, hyr, hyr ut eller gör Användarens personliga information tillänglig för tredje-parter.

Användarens personliga information kan bli utlämnad och delad med partneragenturer som tillhandahåller tjänster på Depositphotos räkning. Dessa tjänster kan inkludera pengaröverföringar, datalagring, betalningshantering, osv. Dessa tredje-parter kommer endast motta information nödvändig för att utföra nämda tjänster; informationen kommer vara förvarad och skyddad av samma principer och grad som följs av Depositphotos, och det kan inte bli använd för andra syften.

Information om Användaren kan också bli passerad och utlämnandesom en företagstillgång i fall av förvärv, salg eller absorption av företaget. I fallet av detta osannolika fall, kommer Depositphotos informera Användaren enligt proceduren som beskrivs nedan.

Depositphotos reserverar sig rätten att avslöja och vidarebefodra personlig information om Användaren om det är nödvändigt av lagen och när vi tror att avslöjande är nödvändigt att skydda våra rättigheter och/eller följa med juridisk process, domstolsbeslut eller juridisk process delgiven genom våran Webbsida.

4. TILLGÅNG TILL PERSONLIG INFORMATION

Information utlämnad av Användaren på sidan kan bli granskad och redigerad i sektionen «-Huvudmenyn - Profil» eller så kan du kontakta oss på support@depositphotos.com . Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar.

Vi kommer att behålla din information så länge ditt konto är aktivt eller efter behov att erbjuda dig tjänster. Om du önskar att avsluta ditt konto eller önskar att vi raderar eller inte längre använder din information för att erbjuda dig tjänster kontakta oss på support@depositphotos.com . Vi kommer behålla och använda din information vid behov för att följa med våra juridiska förpliktelser, lösa tvister, och genomdriva våra avtal.

5. ANVÄNDNING AV COOKIES OCH ANNAN TEKNologi

Depositphotos använder cookies-teknologi för registrering och andra funktioner på Webbsidan. Cookies är en liten textfil som sparas automatiskt på Användarens dator. Sådana filer innehåller information som kan vara nödvändig och används av servern som ursprungligen utfärdade dessa filer till Användaren. Cookies samlar  alltså in och skickar information om tiden och datumet av Användarens besök på sidan, sessions ID, registrerings information, navigationshistoria, osv.

I vissa fall, kan cookies av våra partner bli användna för arbete med sidan. Depositphotos har varken tillgång till dem, eller möjligheten att kontrollera dem. Nuvarande regler rör bara cookies tillhörande och kontrollerade av Depositphotos.
Vår tredjepartspartner använder clear gifs (även känd som Web Beacons/Web Bugs), bilder och skript som hjälper dem att bättre hantera innehåll på vår sajt. Vi binder inte den insamlade informationen till våra kunder eller våra användares personliga information.

Vi samarbetar med en tredjeparts annonsnätverk för att antingen visa reklam på vår webbplats eller för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår annonsnätverkspartner använder sig av cookies och webbsignaler för att samla in icke-personlig identifierbar information om dina aktiviteter på denna och andra webbplatser för att kunna ge dig riktad reklam baserat på dina intressen. Om du inte vill att den här informationen används för att erbjuda dig riktade annonser, kan du välja bort det genom att klicka här . Observera att detta inte påverkar att reklam i allmänhet. Du kommer fortsatt att motta allmän reklam.

Användaren kan tillåta eller förbjuda användning och accepterande av cookies på hans/hennes dator. Om cookies är blockerade av Användaren kan det hindra Användaren från att kunna registrera sig eller utföra andra interaktiva fuktioner på sidan, men vill inte påverka Användarens möjligheter att utföra generell navigation på sidan.
Mailinformation är insamlad för att skicka Lightboxes eller användas för andra syften. Den informationen är inte delad med några andra parter.

6. SKYDD AV ANVÄNDARENS PERSONLIGA INFORMATION

Depositphotos övervakar aktivt och upprätthåller informationens skyddsstandard under alla Depositphotos aktiviter, det vill säga:

 • Begränsning av utgedd tillgång endast till de anställda som behöver det för att ge service till Användaren;
 • Signatur av sektressbestämmelser av de anställda;
 • Signatur av partner och utomstående företag inbjudna för uppfyllande av vissa funktioner av säkerthetsbestämmelserna och avtal rörande icke-användning av sådan information för någon oauktoriserad användning;
 • Kryptering av betalningsinformation såsom kreditkortsnummer med SSL teknologi genom användning av betalningssystem tillhörande tredje-parter;
 • Lagring av privat information erhållen från Användaren i krypterad form på skyddade datorer säkra från obehörig tillgång.

Eftersom det inte finns någon perfekt säkerhetsmetod för att skydda information under dess lagring, bearbetning och förflyttande till en elektronisk form, Depositphotos kan inte ge full garanti för full säkerhet, trots alla ansträngningar gjorda av företaget. Om information om ett konto och personlig data av Användaren är skyddade med ett lösenord, är deras säkerhet och säkerthetsavtal ansvar av Användaren själv.

7. SKICKA EN LIGHTBOX TILL EN VÄN

Om du väljer att använda våra hänvisningstjänster att skicka till en vän för graskning av en Lightbox, kommer vi att fråga dig efter din väns emailadress. Vi kommer automatiskt sända din vän ett engångsemail som inbjuder han eller henne till sidan för att se Lightboxen. Depositphotos lagrar inte denna information,  det enda syftet är att sända detta engångsmail.

8. OPEN ID BIDRAGSGIVARE

Du kan logga in på våran sida genom inloggningsstjänster såsom Facebook Connect eller Open ID bidragsgivare. Dessa tjänster kommer verifiera din identitet och ge dig möjligheten att dela personlig information med oss, såsom ditt namn och e-mail för att på förhand fylla i vårat registreringsformulär. Tjänster såsom Facebook Connect ger dig möjligheten att posta information om dina aktiviteter på Webbsidan på din profilsida för att dela med andra i ditt nätverk.

9. UNDERÅRIGA ANVÄNDARE

Depositphotos har inga avsikter och kommer inte medvetet samla in, kräva eller begära personlig information från personer under 18 år utan tillåtelse från föräldrar eller förmyndare. Om användaren är underårig, borde inte han/hon skriva in hans/hennes personliga information eller använda sidan på något sätt innan ha fått godkännande från föräldrar eller förmyndare.

10. LÄNKAR

Webbsidans sidor kan innehålla länkar till sidor, tjänster och funktioner av en tredje-part, dotterbolag och filialer som kan använda och rättar sig efter andra regler och procedurer av sekretessbestämmelser  från de som finns skriva här. Depositphotos är inte ansvarig för sekretesspolicyn av såna källor.

11. BLOGG

Vår webbplats erbjuder allmänt tillgängliga bloggar eller diskussionsforum. Du bör vara medveten om att all information som du lämnar på dessa platser kan läsas, samlas in och användas av andra som har tillgång till dem. Om du vill begära borttagning av din personliga information från vår blogg eller sociala forum, kontakta oss på support@depositphotos.com. I vissa fall kan vi inte ta bort din personliga information, i vilket fall vi då kommer att meddela dig om vi inte kan gör det och varför.

Vår blogg hanteras också av en tredjepartsapplikation som kan kräva att du registrerar dig för att lämna en kommentar. Vi har inte tillgång till eller kontroll över den information som publiceras på bloggen. Du måste kontakta eller logga in i tredjepartsapplikationen om du vill att den personliga information som visas till kommentaren ska tas bort. Om du vill veta hur tredjepartsapplikationen använder din information kan du läsa tillhörande sekretesspolicy.

12. ÄNDRINGAR AV DESSA REGLER

Vi kan komma att uppdatera denna sektretesspolicy för att reflektera de ändringar av våra informationsmetoder. Om vi gör några filändringar kommer vi meddela dig genom ett meddelande på Webbsidan innan ändringarna blir tagna i bruk. Vi råder dig att regelbundet granska denna sida för de senaste informationen om vår sekretesspolicy.

13. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller förslag angående våran sekretesspolicy, kontakta oss gärna på support@depositphotos.com eller via brev på adressen 3500 South DuPont Highway, Dover, Kent county, DE 19901, USA.

Ansvarsfriskrivning: Originalet, den juridiskt bindande versionen av detta dokument är skrivet på engelska, och översatt till andra språk av hövlighet för våra icke-engelsktalande användare. Om det är några motsägelser mellan den engelska versionen och den översatta versionen, ersätter den engelska versionen den översatta versionen.

Favoriter
Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Alternativ
 • Visa mapp
 • Move Folder
 • Redigera mapp
 • Ta bort mapp
 • Show Preview
Klicka här för att lägga till
anteckningar till denna mapp.
Anteckningar: