Live Chat Våra Planer och Priser
 • Juridisk Information
 • Hänvisningsavtal
 • Hänvisningsavtal

  Detta Hänvisningsavtal (“Avtalet”) inkluderar alla villkor och bestämmelser som gäller din medverkan som en Användare för syftet att attrahera nya besökare (“Hänvisningar”), det vill säga bidragsgivare och/eller köpare på Depositphotos webbsida (”Webbsidan”) för ersättning under Depositphotos hänvisningsprogram.

  Användaren bekräftar att han/hon har rätt att delta i Depositphotos Hänvisningsprogram vid accepterande av de bestämmelser och restriktioner av detta Avtal. Om Användaren inte samtycker med de villkor av Avtalet, är han/hon förbjuden från att delta i Hänvisningsprogrammet genom använda referenslänkar eller reklambanderoller, och få ersättning för attrahera nya kunder. Icke-accepterande av Avtal påverkar inte andra applicerbara Avtal och Användarvillkor av Depositphotos. För att bli berättigad för Hänvisningsprogrammet godkänner Användaren härmed till detta Avtal.

  Depositphotos kan på eget omdöme granska och ändra det nuvarande Avtalet närsomhelst och utan meddelanden till Användaren, och posta den senaste kopian på Webbsidan. Användaren härmed samtycker att för att uppnå full och uppdaterad information rörande regler för programmet, borde Användaren granska detta Avtal på Webbsidan då och då. All användning av programmets tillgångar (länkar, reklam, osv.) följande publikation av ändringar till detta Avtal indikerar Användarens godkännande till ändringar. Om Användaren för någon anledning inte längre accepterar reglerna för programmet, godkänner Användaren att omedelbart stoppa all medverkan i programmet.

  1. HÄNVISNINGSPROGRAM REGLER OCH BESTÄMMELSER

  För att nu användaren (”Partner”) att bli registrerad som en Hänvisare, måste följande tekniska krav  bli mötta:

  • Hänvisningen måste anlända till Webbsidan via en hänvisningslänk, oberoende om länken är placerad på en Webbsida, via e-mail, banderollreklam eller andra länkar kopierad till en webbläsaren manuellt;
  • Den nya medlemmens registrering får inte göras senare än 72 timmar efter den hans/hennes originala besök via hänvisningslänken;
  • Cookies måste vara aktiverade på den nya medlemmens dator (t.ex., de får inte bli raderade mellan tiden användaren anländer till webbsidan och tiden användaren registrerar sig på).

  I det fall då tekniska kraven är uppnådda och den nya medlemmen landar och registrerar sig på Webbsidan genom Användarens länk, kommer den nya medlemmen bli registrerad i Depositphotos databas som Användarens Hänvisning och kommer bli inkluderat i Partnerns Hänvisningsstatistik i syfte av spårning av sidans användaren och datorersättning.

  2. ERSÄTTNING FÖR ANVÄNDARENS ATTRAKTION

  En Användare av Depositphotos som attraherar nya Hänvisningar kommer bli ersatta så som beskrivet på sidan http://depositphotos.com/referral.html.

  3. BETALNINGSPROCEDUR FÖR ERSÄTTNING

  Alla ersättningar i Hänvisningsprogrammet är tillagda automatiskt på Användarens Bidragarens konto och kan bli återkallad enligt standardprocedur, när kontobalansen är över $50 US eller mer.

  4. FÖRBJUDNA HANDLINGAR

  Genom att godkänna villkoren i detta Avtal, godkänner Användaren att han/hon inte kommer uttnytja eller delta i någon typ av oönskat massbrev, email eller program meddelandehanterings (”Skräppost”) för syfte av attrahera nya medlemmar. I fallet av ihållande klagomål angående Skräppost, kommer Användaren förlora behörighet i Hänvisningsprogrammet och förlora allt intjänat arvode som finns på Användarens konto.

  Depositphotos bär inget ansvar för sådana handlingar Användaren utför med banderoller, logotyper, länkar och andra element av design och immateriell egenom av Webbsidan.

  Som en medlem av Hänvisningsprogrammet, bekräftar Användaren och garanterar att under inga omständigheter kommer han/hon utgöra sig som en anställd, chef, konsult eller entrepenör av Depositphotos eller utföra andra handlingar av Depositphotos.

  Användaren samtycker och förstår att hans/hennes godkännande till detta Avtal och deltagande i Hänvisningsprogrammet är inte på något sett en indikation av ett arbetsgivare/arbetstagande relation, partnerskap eller andra affärsavtal mellan Användare och Depositphotos med undantag från de uttryckliga villkor som anges i detta Avtal.

  Användaren bekräftar och samtycker även till att inte använda Depositphotos varumärke som sökfrågor i sökmotorer och kontextuell annonsering; samtliga varumärken som ägs av Depositphotos är förbjudna att användas i betalda sökkampanjer, både i sökord och i annonstext.

  5. PROCEDUR FÖR ERSÄTTNING

  Användaren godkänner att betala och ersätta, skydda och förespråka Depositphotos (dess ledning, anställda, aktieägare, partners, dotterbolag och så vidare) mot eventuella krav, ansvar, förluster och utgifter (inkluderat advokatavgifter på en klients basis och underättsadvokat), som ett resultat av något känt eller okänt brott mot villkoren och bestämmelserna av detta Avtal.

  Depositphotos reserverar sig rätten att ta kontroll och försvar av alla frågor eller kräva kompensation eller ersättning från Användaren på bekostnad av Användaren. I detta fall godkänner Användaren att sammarbeta med Depositphotos försvar i fall av sådant krav.

  6. TILLÄMPAD LAG

  Webbsidan är driven, hanterad och kontrollerad av Depositphotos, principiellt lokaliserad i staten Florida, USA. Webbsidan är tillänglig för användning i alla land i världen. Eftersom alla regelsystem i alla länder har unika lagar och underordnade handlingar som kan skilja sig åt från lagarna i Florida, genom att gå in på Webbsidan godkänner Användaren att detta Partnersprogram är styrt av lagarna i Florida, USA. Detta Avtal är inte behörigt av EU Konventioner på Internationella Handelsavtal.

  Användaren samtycker till tjänster och processer av all nödvändiga anmälningar riktade mot han/henne på postadressen inkluderad av han/hon under registreringen på Webbsidan. Användaren samtycker till att avstå från:

  • De rättigheter att han/hon skulle haft till processen eller som resultat av en juryrättegång;
  • Ta del eller organisera gruppanspråk mot Depositphotos i relation med Webbsidans arbete, avsättningar av detta Avtal eller andra bestämmelser som betraktas häri.

  Alla konflikter som uppstår i relation med detta Avtales giltlighet, inkluderat utan begränsningar dess tolkning, resultat eller ansökans syfte, överträdelse och genomförande skall hänskjutas till skiljedom i staten Florida, USA. Om några bestämmelser av detta Avtal helt eller delvis inte kan realiseras inom territoriet av ett visst land, och dess parter inte kan komma till ett avtal, frågan bör lösas genom juridisk process.

  Om Depositphotos är skyldig att gå till icke-skiljedomsförfarande domstol för insamling av avgifter som skall betalas eller verkställning av dess rättigheter, Användaren samtycker till att återbetala Depositphotos för alla utgifter, betalningar och avgifter i det fall att Depositphotos är framgångsrik.

  7. GENERELLA BESTÄMMERLSER

  Användaren bekräftar att, i tillägg till villkoren av detta Avtal, har han/hon gjort sig känt med Användarvillkoren och andra avtal som är hänvisad av detta Avtal, och samtycker med de restriktioner som de medför.

  I avsaknad av ett resultat av de åtgärder gjorda av Depositphotos för organisering eller kontroll av korrekt genomförande av bestämmelserna av detta eller anslutna avtal skall inte och kan inte tolkas som ett undantag av några rättigheter eller bestämmelser.

  8. KONTAKTINFORMATION

  För frågor i relation med bestämmelserna av detta dokument, var vänlig kontakta Depositphotos genom kontaktinformationen nedan.

  E-mailadress: support@depositphotos.com.

  Eller använd kontaktformuläret Kontakta Oss.

  9. ANSVARSBEGRÄNSNING

  GENOM ATT ACCEPTERA DETTA AVTAL, BEKRÄFTAR ANVÄNDAREN ATT ANVÄNDAREN HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅR DET OCH HADE EN MÖJLIGHET ATT SÖKA OBEROENDE JURIDISK RÅDGIVNING INNAN ACCEPTERAT DET. ANVÄNDAREN SAMTYCKER TILL ATT BLI BUNDEN MED DE VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL. ANVÄNDAREN GODKÄNNER ATT DETTA ÄR DEN KOMPLETTA OCH EXKLUSIVA UTTALANDET AV AVTALET MELLAN ANVÄNDAREN OCH DEPOSITPHOTOS, SOM ERSÄTTER NÅGOT TIDIGARE FÖRSLAG AVTAL, MUNTLIGT ELLER SKRIFLIGT, OCH ALL ANNAN KOMMUNIKATION MELLAN ANVÄNDAREN OCH DEPOSITPHOTOS RELATERAT TILL OBJEKTET AV DETTA AVTAL.

  Ansvarsfriskvining: Originalet, den juridiskt bindande versionen av detta dokument är skrivet på engelska, och översatt till andra språk av hövlighet för våra icke-engelsktalande användare. Om det är några motsägelser mellan den engelska versionen och den översatta versionen, ersätter den engelska versionen den översatta versionen.

  Favoriter
  Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Alternativ
  • Visa mapp
  • Move Folder
  • Redigera mapp
  • Ta bort mapp
  • Show Preview
  Klicka här för att lägga till
  anteckningar till denna mapp.
  Anteckningar: