Live Chat Våra Planer och Priser
 • Juridisk Information
 • Subscription Agreement
 • ABONNEMANGSAVTAL

  Detta dokument definerar de rättigheter och ansvar som Köparen har under användning av en av de ordinarie abonnemangsplanerna utgivna av Depositphotos (härefter ”Webbsidan”). Genom att samtycka til detta dokument godkänner du dessa villkor och accepterar det i ditt egna namn eller på vägnar av en organisation som äger sitt egna konto. Ifall av accepterande av villkor och bestämmelser av detta Avtal på vägnar av en organisation, användaren godkänner och garanterar att han eller hon har betydande och full möjlighet och rättiheter att ingå i sådana Avtal. Om användaren inte har sådana rättigheter, eller att han eller hon inte samtycker med villkoren och bestämmelserna av detta Avtal, borde inte användaren använda dessa abonnemangsplaner.

  1. ORDINARIE ABONNEMANGSPLAN INFORMATION OCH DEFINITION

  En Ordinare Abonnemansplan (härefter ”Abonnemang”) är en vanlig metod av köpande av filer på Webbsidan via förbetalning. Enligt villkoren av den specifika Abonnemangplanen, en person som har registrerat sig med Depositphotos och har ett giltligt Köparkonto (härefter ”Användare”) kan ladda ner specifika kvantiteter av filer per dag så länge som sagda Abonnemang är giltligt. Oanvända nedladdningar från den tillåtna kvantiteten av nedladdningar per dag kan inte överföras till nästa dag, inte heller samlas de upp eller kvalificera för ersättning.

  Dimensionerna av filer tillängliga för nedladdning via Abonnemang är inte begränsat; Användaren kan ladda ner JPEG filer av önskad storlek även vektorfiler. Antalet per dag specificerar bara det nummer av filer som kan bli nedladdade per dag, och begränsar inte Användaren till någon specifik typ eller storlek av de filer.

  Abonnemanget är automatiskt förnyat och ändrat till Användaren innan den sista dagen av Abonnemangets förnyelseperiod, om inte Användaren uttryckligen avslutar Abonnemangent eller avbryter automatisk förnyelse.

  Spelar ingen roll var Användaren är fysiskt lokaliserad, den dagen abonnemanget är aktiverat är den första dagen, och abonnemanget nollställs var 24e timma.

  Antalet nedladdningar tillgängliga för dig bestäms av abonnemang du köper. En dag definieras som tjugofyra (24) timmars period som börjar vid tidpunkten produkten köps. En månad definieras som trettio (30) dagar i följd med början på och med det datum då du köper din prenumeration.

  Om du har en rabattkod kan du utnyttja den vid kassan. Rabatten gäller endast ditt första köp. Rabatten gäller inte automatisk förnyelse. Kampanjkoden är giltig endast en gång. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter och ingen justering kan göras på tidigare köp.

  2. TEKNISKA KRAV

  För att använda ett Abonnemang, borde Användaren välja en specifik Abonnemangsplan genom följande länkar till Webbsidan «Köparens Meny» -> «Abonnemang» sidan, och samtycka att betala för det med ett av de betalningsalternativ erbjudna. Genom köp av ett Abonnemang, bekräftar Användaren att han/hon har gjort sig känd med de nuvarande Avtal och samtycker att följa de avtal och begränsningar angivna häri.

  3. ABONNEMANGETS FÖRNYELSE

  Genom att acceptera de villkor och bestämmelser av detta avtal, samtycker Användaren vid avslutandet av Abonnemangets förnyelse, abonnemanget kommer automatiskt bli förnyat under samma plan eller en av de Abonnemangsplaner giltliga vid tillfället av förnyelse.

  Betalning för Abonnemangsplaner kommer automatiskt bli fråndraget från Användarens konto.

  Om Användaren väljer att stoppa den automatiska förnyelsen av en Abonnemangsplan, borde han/hon logga in på Webbsidan innan slutet av Abonnemangets förnyelseperiod, gå till «Köparens meny» -> «Prenumerationsplan» -> «Min prenumeration» -> «Alternativ» -> «På/Av», och följa de direktioner att avbryta den nuvarande Abonnemangets förnyelse och stoppa den regelbunda betalningen från Användarens betalningssystem.

  Viktigt: Depositphotos skickar inte ut några meddelanden genom några medel av kommunikation (e-mail, post, telefon, fax, osv.) gällanden den stundande abonnemangsförnyelsen, inte heller kan vi hållas ansvariga för missade Abonnemangsavslut. Genom att acceptera detta Avtal, bekräftar ni att ni förstår och har för avsikt följa villkoren.

  Om automatisk förnyelse av Abonnemanget är nekad av Användaren, Abonnemanget kommer bli avslutad vid slutet av dess förnyelseperiod.

  4. ANVÄNDNING AV FILER GENOM ORDINARIE ABONNEMANG

  Den ordinarie Abonnemangsplanen möjliggör för Användaren att ladda ner vektorfiler eller JPEG bilder av alla tillgängliga storlekar. Genom köp av Abonnemangsplan, Användaren samtycker till användning och lagring av sagda filer enligt de villkor i Standard Licensavtal . I fall av några motsägelser mellan detaljerna av detta Abonnemangsavtal och Standard Licensavtal, skall detaljerna givna i Standard Licensavtal vara det dominerade och det giltliga.

  Användaren har rätt att flytta en fil (eller filer innehållda i det) fysiskt, men kopior kan bli gjorda endast för säkerhetskopiering eller arkiveringssyften. En fil nedladdad från Webbsidan kan bli använd av Användaren för reklam eller liknande syften tillåtna av Standard Licens.

  Tillåten användning:

  • tryck, affisher och andra reproduktioner för personlig användning, reklam och reklamsyften, inkluderat tryckta filer, produktförpackning, presentationer, film och videopresentationer, reklam, kataloger, broshurer, säljfrämjande gratulationskort och säljfrämjande vykort (givet att de inte är för vidareförsäljning, licens eller annan distribution);
  • tryckta media applikationer, såsom böcker och bokomslag, tidskrifter, tidningar, redaktionella avseenden, nyhetsbrev, videosändningar och teater skärmar;
  • online eller elektroniska publikationer, inkluderat Webbsidor (men bara när pixeldensiteten för sådan fil är begränsad till 1024 x 768); eller
  • alla andra användningar tillåtna i skrift av Depositphotos.

  Om det är några tvivel eller frågor till den tillåtna användningen av en specifik fil, skall Köparen omedelbart kontakta Depositphotos Kundtjänst .

  Förbjuden användning:

  • Användning av filer, eller deras element inom design menat för försäljning inkluderat design av mallar för applikationer, webbsidor, elektroniska vykort, visitkort, häften, osv., oberoende syftet av deras distribution och försäljning (inkluderat online);
  • Användning av filer eller deras delar på produkter för försäljning, såsom t-shirts, koppar, affisher, osv., eller på platser designat för försäljning eller reklam för sådana produkter;
  • Användning av filer eller deras element som en del av ett varumärke eller handelsskylt (i helhet eller delvis), ett företags namn, en logotyp, eller en  produkts handelsnamn;
  • Användning av filer för skapande av affisher eler andra tryckta produkter menad för försäljning, återförsäljning, licens eller distribution med andra medel för deras syfte eller utvinna vinster;
  • Användning av filer i tillverkning av någon produkt så om sådan användning kommer resultera i upprepad och flertalig användning och distribution av deras fil (till exempel, användning i skapande av webbmallar eller webbvykort) eller på annat sätt ge tredje-parter tillgång till det, för deras egen användning eller reproduktioner;
  • Användning av filer med syften som kan bli anses av Depositphotos (inom juridiska gränser) såsom opassande, förringande, kränkande, kriminellt, omoraliska, kränkande, osv., eller syften som kunde ha negativ effekt på ryktet av dess egendom eller personen som avbildas i filen;
  • Användning, visning eller placering av filer som:
   • Innebär godkännande eller rekommenderad användning av produkter eller tjänster av ett visst företag eller varumärke;
   • Visar en person/model i en potentiellt eller faktiskt kränkande, oanständiga, eller provocerande aspekter. Dessa inkluderar filer av social, sexuell, religiös och alla andra preferenser av fysisk och mental hälsa, preferenser eller missbruk av droger, nikotine, alkohol, osv.
  • Ändring, omkompileringar, eller radering av en programkod innehållna i filen;
  • Radera märken som indikerar ägande, rättigheter och upphovsrätt såsom närstående rättighet av deras lokalisering i eller på filen;
  • Licensöverlämning, förflyttning och distribution av filen relativt till rättigheterna föreskrivna och angivna i detta Avtal;
  • Placering, installation, eller användning av filer på mer än en plats samtidigt, eller utge tillgång till filer genom nätverksresurser till andra användare;
  • Användning av filen på sådant sätt som tillåter nedladdning, överföring, ändring eller på liknande sätt av fil utbytt, inkluderat, men inte begränsat till användning av portabla lagringsenheter;
  • Användning av omgjorda filer utan att inkludera fölande kreditlinje: «©Depositphotos/Artistens namn»; eller
  • Filreproduktion personligen eller tillsammans med tredjeparter på en kvantitet som övergår 500,000 exemplar utan att inneha den lämpliga Utökade Licensen. Om sådan situation existerar, är Köparen tvungen att betala $0,01 som kompensation för varje reproduktion. Denna begränsning gäller inte användning av filen inom gränserna för tidningar, tidskrifter, Internet reklam, samt sändningar på TV och internet och teaterföreställningar.
  5. GENERELLA BESTÄMMELSER

  Genom att signera detta Avtal, uttrycker Användaren sitt samtyckte och accepterande av de villkor och bestämmelser beskrivna i detta Avtal, och samtycker att bli bunden med innehållet av parametrarna och begränsningarna utsatta i detta Avtal.

  Avsaknad av verkställande av Depositphotos av några bestämmelser i detta eller Partnersavtalet kommer inte och kan inte bli behandlat som övergivande av några rättigheter eller villkor och kommer inte förneka verkställande av några andra bestämmelser bestämda av Depositphotos.

  Detta Avtal är menat för Användare, och omfattar Användarens verkställare, anställda och juridiska representanter av Köparen och kan inte bli passerade till dem utan tidigare skriftligt godkännande av Depositphotos.

  6. KONTAKTINFORMATION

  För några frågor i relation med bestämmelserna av detta Avtal, är Användaren uppmuntrad att ta kontakt med Depositphotos genom informationen nedan:

  Emailadress:  support@depositphotos.com.

  Eller använd formuläret Kontakta Oss.

  7. ANSVARSBEGRÄNSNING

  GENOM ATT ACCEPTERA DETTA AVTAL, BEKRÄFTAR ANVÄNDAREN ATT ANVÄNDAREN HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅR DET OCH HADE EN MÖJLIGHET ATT UPPSÖKA JURIDISK RÅDGIVNING INNAN ACCEPTERAT DET. ANVÄNDAR SAMTYCKER TILL ATT BLI BUNDEN TILL VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA AV DETTA AVTAL. ANVÄNDAREN YTTERLIGARE SAMTYCKER TILL ATT DETTA ÄR DEN KOMPLETTE OCH EXKLUSIVA UTTALANDE AV AVTALET MELLAN ANVÄNDAREN OCH DEPOSITPHOTOS, SOM ERSÄTTER ANNAN TIDIGARE AVTAL ELLER FÖRSLAG, MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, OCH ALL ANNAN KOMMUNIKATION MELLAN ANVÄNDAREN OCH DEPOSITPHOTOS RELATERAT TILL SUBJEKTET AV DETTA AVTAL.

  Ansvarsfriskrivning: Originalet, den juridiskt bindande versionen av detta dokument är skrivet på engelska, och är översatt till andra språk av hövlighet för våra icke-engelsktalande användare. Om det är några motsägelser mellan den engelska versionen och den översatta, ersätter den engelska versionen den översatta versionen.

  Favoriter
  Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Alternativ
  • Visa mapp
  • Move Folder
  • Redigera mapp
  • Ta bort mapp
  • Show Preview
  Klicka här för att lägga till
  anteckningar till denna mapp.
  Anteckningar: