Live Chat Våra Planer och Priser
 • Juridisk Information
 • Supply Agreement
 • LEVERANSAVTAL

  Detta Avtal innehåller bestämmelser för villkoren av Filernas leverans för Depositphotos Bidragsgivare, och är ett tillägg till Användarvillkoren och Medlemsavtalet.

  1. DEFINITIONER

  Webbsida: företagets Depositphotos Inc. webbsida på Internet (http://www.Depositphotos.com), inkluderat medföljande hårdvara, mjukvara, databaser, filer, gränssnitt, algoritmer, registrerade användare och dess data.

  Fil: ett foto, vektorbild eller annat material som är presenterat på Webbsidan, tillsammans med beskrivande information, och all annan nödvändig dokumentation (t.ex. Modellfriskrivning eller medgivande för avbildning av privat egendom).

  Användare: en användare registrerad på Webbsidan. Det finns två typer av Användare: Köpare och Bidragsgivare.

  Köpare: en Användare på Webbsidan registrerad för att köpa, använda flera metoder, rättighet att använda Filer visade på och tillhandahållna från Webbsidan.

  Bidragsgivare: en person (eller juridisk enhet) som är författare av, eller äger rättigheterna till, Filer som han/hon tillhandahåller till Webbsidan för uppvisande, överföring och/eller sälja till Köpare.

  Uppladdning/Ladda upp filer: handlingen av en Bidragsgivare att överföra Fil(er) till Webbsidan med syfte av att visa, överföra och/eller sälja de till Köpare; också, alla Fil(er) som är överförda.

  Partner: anslutna, affärspartner och andra tredje-parter som är i kontrakt med Depositphotos med syfte av att visa, överföra och/eller sälja Filer till Köpare.

  Exklusiv Fil: en fil som är distribuerad exklusivt genom Webbsidan eller genom Partners.

  Exklusiv Bidragsgivare: en Bidragsgivare som distribuerar hans/hennes filer exklusivt på Webbsidan eller genom Partners.

  2. GENERELLA BESTÄMMELSER

  Detta avtal specificerar det juridiska förhållandet mellan Depositphotos som operatör av Webbsidan och en Bidragsgivare av Filer till Webbsidan. Bidragsgivaren utpekar Depositphotos som en agent för distribuering och licensiering av Bidragsgivarens filer, antigen på en exklusiv basis eller icke-exklusiv basis. Vid accepterande av bestämmelserna i detta Avtal kan Bidragsgivaren Ladda upp filer för tillgång på Webbsidan, som håller sig till villkoren och bestämmelserna av detta Avtal för varje Filuppladdning. Detta Avtal träder i kraft vid tillfället Bidragsgivarens konto registrering på Webbsidan och är giltigt till dess avslutande. Om villkoren eller bestämmelserna satta häri inte är accepterade av Bidragsgivaren borde han/hon avsluta detta Avtal enligt proceduren utgiven nedan.

  3. BESTÄMMELSER AV FILER

  Bidragsgivaren Ladda upp filer av olika format på Webbsidan genom användning av Depositphotos interna verktyg eller andra verktyg godkända av Depositphotos (t.ex. FTP). Depositphotos ensam bestämmer om filerna tillhandahållna av Bidragsgivaren passar på Webbsidan. I tillägg, båda parter kommer överens att Filer Uppladdade av Bidragsgivare är föremål för Depositphotos och Webbsidans regler.

  4. KRAV PÅ FILER SOM SKA UPPLADDAS

  Genom att Ladda upp Filer godkänner Bidragsgivaren och garanterar att:

  • Bidragsgivaren är ägaren av alla nödvändiga och relaterade rättigheter för denna Fil;
  • Varje Uppladdad Fil har inte varit använd och skulle aldrig vara använd av Bidragsgivaren för skapande av logotyper, varumärken eller registrerade varumärken, både för personlig användning eller för tredje-parter;
  • För andra objekt, verk eller skapande (konstverk, leksak, handgjord konst, osv.) som är föremål för rättigheter eller tillstånd rörande kommersiell användning av bilden som är avbildad i någon Uppladdad Fil, har Bidragsgivaren all nödvändigt skriftligt tillstånd för användning av sagda bild i Filen, kopior av vilken skall vara med Filen;
  • Alla Filer som innehåller bilder av människor eller privat egendom skall vara åtföljd med passande tillstånd (med undantag för filer markerade som ”Endast för Redaktionell användning”);
  • En Bidragsgivare som representerar ett företag, affär eller grupp av individers intresse och försäkrar sig om att han äger alla nödvändiga dokument och tillstånd rörande upphovsrätt och relaterade rättigheter för Filen såsom rätten att sälja filer för kommersiell användning.
  5. KRAV FÖR EXKLUSIVA FILER

  Genom att välja status som Exklusiv Bidragsgivare godkänner Bidragsgivaren att sälja hans/hennes filer endast på Depositphotos Webbsida. Om Bidragsgivarens Filer som skall Uppladdas redan är presenterad på annan sida för stockfoto eller liknande webbsidor skall Bidragsgivaren ta bort hans/hennes portfolio från alla andra sidor innan han/hon blir beviljad status av Exklusiv Bidragsgivare hos Depositphotos. En Bidragsgivare kan bli en Exklusiv Bidragsgivare vid godkännande av ansökan inskickad till Depositphotos kundtjänst.

  Filer tillhandahållna för försäljning på Webbsidan skall inte bli sålda, distribuerade, licensierade, förflyttade på en royaltyfri basis eller förflyttad på annat sätt utanför Webbsidan. Vid accepterande av status som Exklusiv Bidragsgivare har Bidragsgivaren rätt att använda Exklusiva Filer endast för följande syften:

  • visade av Bidragsgivaren på hans/hennes webbsida, på filen Filerna är markerade som exklusivt tillgängliga på Depositphotos Webbsida, och presenterad där endast för artistiska syften (inte för återförsäljning eller efterföljande förflyttning av rättigheter eller licens);
  • användning av Bidragsgivarens Exklusiva Filer för skapande och efterföljande försäljning av kommersiella varor (t.ex. t-shirts, ikoner, plakat, osv.), om i processen av sådan aktivitet av förflyttning eller försäljning av licens eller rättigheter får sådant digitalt material är inte krävt.
  6. DELEGATION AV AUKTORITET

  Bidragsgivaren auktoriserar Depositphotos att vara en agent som tillhandahåller licenser för exklusiv eller icke-exklusiva Filer till Köpare av tredje-pater. Depositphotos och potentiella licens-ägare har rätten att reproducera, använda, publicera, återpublicera, komprimera eller förflytta Filer, såsom rättigheterna att ändra, modifiera, skapa och sälja tryck eller kopior skapade med användning av olika tekniker och ställa ut, visa öppet eller kopiera Filer. 

  Samt, genom att acceptera villkoren av detta Avtal beviljar Bidragsgivaren rättigheterna och en livstidsgaranti, världsomfattande, exklusiv eller icke-exklusiva, inte överförbara (under)licenser till slutanvändare enligt villkoren av Webbsidans standard och Utökade Licensavtal.

  Depositphotos reserverar sig rätten att använda filer som en del av sina egna aktiviteter eller aktiviteter av tredje-parter relaterade till försäkring av licenser av Filer, syften relaterade till marknadsföring och reklam. Bidragsgivaren godkänner att han/hon inte kommer bli betalad provision under användning av hans/hennes filer för sådana syften.

  Depositphotos reserverar sig rätten att distribuera Filer inte bara genom Webbsidan direkt, men också genom partners. Bidragsgivaren godkänner att Depositphotos har rätten att bevilja eller skicka vidare till Partners under separata Avtals specifika rättigheter, begränsningar, skyldigheter, licenser och andra juridiska och affärsmässiga frågor rörande Filer. Depositphotos har den underförstådda rätten att tillhandahålla Partners tillgång till Filer accepterade på Webbsidan via dess eget programgränssnitt (API) eller på andra sätt sanktionerade och godkända av Depositphotos, förutsatt att sådan tillgång inte bryter mot bestämmelserna i Standard och Utökat Licensavtalen. Oavsett på vilket sätt en Partner eller slutanvändare får Filerna eller den specifika kanalen genom vilken Filerna är gjorda tillgängliga för en slutanvändare skall kompensationen till Bidragsgivaren för licens av hans/hennes filer vara desamma som om Depositphotos hade slutförd transaktionen.

  Summan av kompensation utbetalad till Bidragsgivaren kan variera, beroende på flera faktorer (se ”Kompensation”-sektionen nedan). Bidragsgivaren är överens om att ändringar av avgifter kan vara gjorda av Depositphotos utan tidigare notifikation.

  Genom att acceptera detta Avtal ger Bidragsgivarens hans/hennes medgivande till Depositphotos att kontrollera summan av avgifter utbetalda till Bidragsgivaren för Filer sålda genom Partners.

  7. FRÅGOR OM IMMATERIELL EGENDOM

  Bidragsgivaren är överens om att Depositphotos förbjuder Uppladdning av alla Filer eller beskrivande information i brott mot upphovsrätt, patent, varumärke, rätt till egendom eller andra liknande och applicerbara lagar eller äganderättigheter. Bidragsgivaren tillkännager och godkänner att Depositphotos, dess ledning, kontorsarbetare, anställda, partners, agenter eller anslutna inte är ansvariga för direkt eller indirekta skador resulterat från avsiktlig eller oavsiktlig användning resulterat från användning eller oförmåga att använda några Filer tillgängliga på Webbsidan.

  Filer markerade ”Endast för Redaktionell användning” är överförda på en basis av Begränsad Standardlicens och kan inte bli använd för kommersiella syften eller för marknadsföring. Dessa Filer kan innehålla bilder av människor utan den nödvändiga auktorisationen av modellfriskrivning, privat egendom, igenkännbara varumärken och andra objekt för vilket speciellt tillstånd för kommersiella syften krävs.

  8. INLOGGNING OCH LÖSENORD

  Bidragsgivaren förstår att Depositphotos använder inloggning och lösenord som enda sätt att fastställa en Bidragsgivares identitet. Bidragsgivaren godkänner att han/hon tar full personligt ansvar för varje handling gjord på Webbsidan av alla användare inloggade på Webbsida med Bidragsgivarens unika inloggning och lösenord, inkluderat alla Uppladdningar till Webbsidan och konsekvenserna av varje sådan handling är föremål för villkoren i detta Avtal och Standard och Utökat Licensavtal.

  9. WEBBSIDANS HANTERING

  Depositphotos har ingen möjlighet att kontrollera alla Uppladdningar, eller annat utbyte av information utförd på Webbsidan, och är inte ansvarig för sådana utbyten. Depositphotos har rätten att flytta, radera, blockera och redigera alla Filer eller delar därav som anses bryta mot detta Avtal eller rättigheter av privat eller immateriell egendom, inkluderat liknande rättigheter av tredje-parter, eller är på annat sätt oacceptabla. Bidragsgivaren godtar konfiskering av alla avgifter som var betalda för sådana filer. Depositphotos kvarhåller även rätten att rätta fel och redigera information i Bidragsgivarens Filer efter eget gottfinnande.

  I syfte att optimera bildbanken, förbehåller sig Depositphotos rätten att periodiskt ta bort filer som laddats upp till Webbplatsen av dess Bidragsgivare, om de inte har erbjudits till försäljning under en längre period (som bestämts enbart av Depositphotos), eller har inaktiverats eller avvisats av Innehållsavdelningen.

  10. KONFIDENTIELL INFORMATION

  Depositphotos reserverar sig rätten att använda konfidentiell information tillhandahållen av Bidragsgivaren, inkluderat all data, program, Filer, osv., och i utbyte lovar att säkra skydd av sagda konfidentiella information enligt Sekretesspolicyn på Webbsidan. Bidragsgivaren är ensam ansvarig för all information som han/hon tillhandahåller till Depositphotos.

  Bidragsgivaren tillkännager att information erhållen genom att acceptera detta Avtal och använda Webbsidan kan vara konfidentiell, personlig och/eller värdefull till Depositphotos och godtar att under villkoren av detta Avtal och efter Avtalet är avslutat har han/hon ingen rätt att avslöja eller använda någon del av den konfidentiella informationen, utan entydigt skriftligt tillstånd av Depositphotos, förutom fall uttryckligen skrivet i detta Avtal.

  11. UTTALANDEN OCH GARANTIER

  Genom att acceptera reglerna av detta Avtal intygar och garanterar Bidragsgivaren följande:

  • Bidragsgivaren har den juridiska rätten och all nödvändig och tillräcklig auktoritet att acceptera detta Avtal, är den enda och exklusiva ägaren av Filerna, är kapabel att bevilja alla licenser specificerade under villkoren av detta Avtal och kommer inte Ladda upp eller bevilja rättigheter till Filer som är i konflikt med detta Avtal;
  • Ingen del av Filerna Uppladdade till Webbsidan eller på annat sätt överförda till Depositphotos innehåller någon mekanism eller skyddsanordningar som påverkar användandet, redigeringen eller kopiering av sagda Filer av sätt tillåtna i detta Avtal eller Standard och Utökat Licensavtal;
  • Filerna tillhandahållna innehåller inte skadliga programkoder, virus, maskar, Trojaner, eller annan invasiv, destruktiva eller skadlig programvara; de är inte det av ett DDos system; de innehåller inte andra mekanismer eller enheter designade med syfte eller kan bli använd för radering, modifikation, störning eller orsaka skada Filer på Webbsidan;
  • Filerna innehåller full, nödvändig och tillräcklig omslagsinformation för effektiv försäljning på Webbsidan; den stöttande informationen är komplett och rätt, och innehåller inte falsk, opassande eller motsägande meta-data;
  • Filerna tillhandahållna till Depositphotos är original;
  • Filerna, såsom omslagsinformationen inkluderad bryter inte mot upphovsrätt, äganderättigheter eller andra anslutna rättigheter av tredje-parter.

  Bidragsgivaren garanterar ytterligare att han/hon:

  • Licensierar inte tillhandahållna Filer genom andra sätt, förutom för periodvis licensiering inom ramen av lag för kreativa syften;
  • Licensierar inte Filer som är egendom av andra författare (förutom när Filer är egendom av en grupp av författare till vilken Bidragsgivaren hör till, och för vilken Bidragsgivare har exklusiva licensieringsrättigheter);
  • Licensierar inte Filer om han inte har alla nödvändiga dokument relaterat till publikation eller distribution av dessa Filer.
  12. KOMPENSATION

  Summan av kompensation betalad till Bidragsgivaren varierar, beroende på vilken metod Köparen använder eller Partners för erhållna Filer, den specifika kanalen genom vilken Filer är gjorda tillgängliga för Köparen, storleken på Fil(er) köpta, och villkoren av individuella kontrakt mellan Depositphotos och Partners. I tillägg, kompensationen betalad till Bidragsgivaren är baserad på summan av Bidragsgivarens nivå, vilken är tillskriven av Depositphotos baserad på summan av Bidragsgivarens Filer sålda på Webbsidan – ju fler filer sålda av Bidragsgivaren, ju högre nivå får han/hon. Summan av kompensation betalad till Bidragsgivaren från försäljningen av Bidragsgivarens Filer ökar när Bidragsgivarens nivå ökar. Beräkning från Bidragsgivarens betalning är baserad på priset faktiskt betalat för Filen, snarare än ”standard”-priset; om Köparen har fått rabatt på köpet av Filen skall kompensationen till Bidragsgivaren för detta köp vara fråndragen från kostnaden betalad av Köparen inkluderat rabatten, snarare än den icke-rabatterade kostnadsbasen på Filen. Procentsatsen av Bidragsgivarens kompensation ändras inte, men är uträknad från den aktuella kostnaden, i det fallet av ett rabatterad pris kan resultera i lägre kostnad och en lägre summa av kompensation till Bidragsgivaren.

  När Bidragsgivaren Fil är såld genom Partners kan summan av kompensation vara beskriven som ovan (och beror på nivån av Bidragsgivare) eller priser kan vara olika, beroende på kontraktet i kraft mellan Depositphotos och varje Partner.

  Depositphotos kan krävas att kvarhålla skatt från Bidragsgivarens kompensation, beroende på Bidragsgivarens hemland, information tillhållen från Bidragsgivaren och information tillhandahållen av skatteverk. Bidragsgivaren tillkännager att Depositphotos är skyldig att göra avdrag för skatt och tillhandahålla dokumentation krävd genom lag.

  Utbetalningar av kompensation till Bidragsgivaren kommer vara gjord av Depositphotos tills Bidragsgivaren gör en förfrågan för utbetalning, när den tillgängliga balansen på hans/hennes konto, efter avdrag av alla nödvändiga betalningar (skatt, juridiska avgifter, eller andra liknande betalningar som uppstår från applikationen av detta Avtal), möter eller övergår den etablerade minsta summa för utbetalning.

  13. AVSLUTANDE AV AVTAL OCH DESS KONSEKVENSER

  Detta Avtal är giltigt till dess avlutande. Bidragsgivaren har möjligheten och rätten att avsluta detta Avtal närsomhelst.

  För att avsluta avtalet skall Bidragsgivaren skicka en notifikation till Depositphotos minst 30 (trettio) dagar i innan det föreslagna datumet för avslutande, genom att använda formuläret på Depositphotos Webbsida Kontakta Oss. Depositphotos kan också avsluta Avtalet närsomhelst och för vilken som helst anledning.

  Om Bidragsgivarens medlemskap är avslutat av Depositphotos enligt villkoren i Medlemskapsavtalet skall sådant avslutande ses som tillräcklig notifikation och underförstått avslutande av detta Avtal.

  I fall av avslutande hävdar Depositphotos följande:

  • Alla Uppladdade Filer av Bidragsgivaren skall bli borttagna från Webbsidans sökmotor inom 30 (trettio) dagar från datumet av avslutandet;
  • Trots faktumet av avslutandet har Depositphotos rätten och möjligheten att fortsätta licensiering av accepterade Filer fram till tiden av borttagning från Webbsidans sökmotor;
  • Vid utgången av Avtalet och efter dess avslutande, enligt villkoren och bestämmelserna av Avtalet skall Depositphotos fortsätta att betala kompensationer till Bidragsgivaren på grund av licenser utfärdade till Köpare under transitperioden enligt rättigheter angivna i detta Avtal eller krävt genom lag;
  • Om Depositphotos har tillräcklig anledning att misstänka en Bidragsgivare för bedrägliga aktiviteter reserverar sig Depositphotos rätten att avsluta Avtalet, stoppa kompensationer som tillfaller till Bidragsgivaren för utfärdade licenser, radera konto och/eller lägga beslag på/frysa betalningar för kompensationer till Bidragsgivaren.
  14. BEGRÄNSNING AV SKULDER

  Bidragsgivaren förstår och tar på sig allt ansvar och alla risker av alla sorter vid användning av Webbsidan och/eller tjänster på Webbsidan.

  Depositphotos, dess anställda, ledning, Partners, aktieägare, och agenter är inte ansvariga för misslyckade av någon sort eller avbrott av Webbsidans funktionalitet som resulterar i förlust av affärsinformation, vinst eller andra finansiella förluster på Bidragsgivarens och Köparens sida.

  I alla fall enligt villkoren av detta Avtal eller som ett resultat av användning av Webbsidan i sin helhet eller delar därav och resurser på något sätt skall den totala summan av Depositphotos skulder vara begränsade till kompensationen Depositphotos mottar för Filer identifierade som föremålet för klagan, men inte i något fall skall den finansiella delen av sådan kompensation övergå motsvarande $1,000 (ett tusen Amerikanska Dollar).

  15. GÄLLANDE LAGSTIFTNING

  Webbsidan är driven, hanterad och kontrollerad av Depositphotos Inc. från Florida, USA. Webbsidan är tillgänglig för användning från alla länder i hela världen.

  Eftersom regelsystemen av olika länder har sina egna lagar och föreskrifter som skiljer sig från lagar giltiga i staten Florida, USA, samtycker Bidragsgivaren att detta Avtal är skyddat av lagarna i Florida, USA.

  Detta Avtal är inte förhandlingsbartav EU Konvention på Internationella handelsavtal.

  16. KONTAKT

  För frågor rörande bestämmelserna av detta dokument, vänligen kontakta Depositphotos genom formuläret eller kontaktinformation utgiven på Webbsidan Kontakta Oss.

  17. TILLKÄNNAGIVANDEN

  GENOM ATT ACCEPTERA DETTA AVTAL TILLKÄNNAGER BIDRAGSGIVAREN ATT HAN/HON HAR LÄST AVTALET, FÖRSTÅR DET OCH HADE EN MÖJLIGHET ATT UPPSÖKA OBEROENDE JURIDISK RÅDGIVNING INNAN ACCEPTERAT DET.

  MED HÄNSYN AV DEPOSITPHOTOS MEDGIVANDE ATT VARA BIDRAGSGIVARENS EXKLUSIVA ELLER ICKE-EXKLUSIVA AGENT OCH FORTSATT FÖR GIVANDE OCH TILLHANDAHÅLLA FACILITETER FÖR FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS AV FILERNAS LICENSER GODKÄNNER BIDRAGSGIVAREN TILL VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA AV DETTA AVTAL.

  BIDRAGSGIVAREN GODKÄNNER YTTERLIGARE ATT DETTA ÄR DEN KOMPLETTA OCH EXKLUSIVA UTTALANDET AV AVTALET MELLAN BIDRAGSGIVAREN OCH DEPOSITPHOTOS, SOM ERSÄTTER ALLA FÖRSLAG ELLER TIDIGARE AVTAL, MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, OCH ALL ANNAN KOMMUNIKATION MELLAN BIDRAGSGIVAREN OCH DEPOSITPHOTOS RELATERAT TILL FÖREMÅLET AV DETTA AVTAL.

  Ansvarsfriskrivning: Originalet, den juridiskt bindande versionen av detta dokument är skrivet på engelska, och översatt till andra språk av hövlighet för våra icke-engelsktalande användare. Om det är några motsägelser mellan den engelska versionen och den översatta versionen, ersätter den engelska versionen den översatta versionen.

  Favoriter
  Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Alternativ
  • Visa mapp
  • Move Folder
  • Redigera mapp
  • Ta bort mapp
  • Show Preview
  Klicka här för att lägga till
  anteckningar till denna mapp.
  Anteckningar: