Live Chat Våra Planer och Priser
 • Juridisk Information
 • Avtal för Fritt Testabonnemang
 • AVTAL FÖR GRATIS PROVABONNEMANG

  Detta dokument definierar de rättigheter och ansvar av Köparens medverkan i 7-dagars Gratisabonnemang erbjuden av Depositphotos. Genom att samtycka till detta dokument ger du ditt godkännande och accepterande av detta bestämmelser på din egen räkning eller på vägnar av den organisation du företräder eller hanterar Abonnemanget i fråga. I sådana fall där Abonnemanget är ägd eller hanterat av en organisation, företag, partnerskap, bolag eller annan juridisk enhet, bekräftar användaren och garantera att han/hon har den nödvändiga förvärvade auktoritet att ingå sådana avtal.

  1.INFORMATION OCH DEFINITION

  Gratis provabonnemang är ett temporärt Abonnemang som är erbjudet till användaren kostnadsfritt med syfte av göra sig känd med webbsidan och de tjänster av Depositphotos.com, härefter refererad som Depositphotos. Gratis provabonnemang är baserad på standard prenumenation med den enda limitation är längden av Abonnemang. I Gratis provabonnemang kan användaren ladda ner upp till fem filer per dag för sju dagar, totalt 35 filer. Användningen av Gratis provabonnemang är kostnadsfritt och utan förpliktelser, och täcker inte Användarens tillagda eller utökade ansvar eller begräsningar.

  2. TEKNISKA KRAV

  För att få ett gratisprov, bör användaren göra följande:

  • Vid registrering av nytt Köpar-konto, välj ”Ja, jag önskar att motta 7-dagars Gratis provabonnemang” och fyll i de lämpliga registreringsfälten. Eller, för att aktivera Gratis provabonnemang senare, kan du göra så genom att klicka på Abonnemangslänken under Köpare Meny närsomhelst;

  Information om aktivering av Gratis provabonnemang, utgångsdatum, nedladdningsaktivitet och mer kan hittats i Köpare Meny > Abonnemang, på Abonnemang, fliken Historia.

  3. ACCEPTERANDE AV AVTAL FÖR GRATIS PROVABONNEMANG

  Genom att acceptera villkoren och bestämmelserna i detta Avtal och genom att aktivera Gratis provabonnemang medger du att vid utgång av 7-dagarsperioden, kommer Gratisabonnemanget automatiskt bli uppgraderat till ett av våra Standard Abonnemangsplaner. Den specifika abonnemangsplanens uppgradering är indikerad på sidan för registrering för Provabonnemanget, under registrering eller under Köparen Meny > Abonnemangssidor. När din Standard Abonnemangsplan är aktiverad, kommer samma Abonnemangskostnad automatiskt bli avdragen från det länkade SegPay-kontot vid början av en ny period av Abonnemanget.

  I det fall du inte vill uppgradera Gratis provabonnemang till en Standard Abonnemangsplan, har du möjligheten att avsluta Gratis provabonnemang 24 timmar innan det utgår utan någon avgift eller obligation. Om du avslutar, kommer också Gratis provabonnemang avslutas.

  Spelar ingen roll vart du är fysiskt lokaliserad, dagen du aktiverar Gratis provabonnemang är din första dag, och varje abonnemangsdag nollställs efter 24 timmar. Till exempel, om du aktiverar Gratis provabonnemang kl. 17.00 på en söndag, är söndag din första dag, och din första dag slutar kl. 17.00 på Måndag. Du kan se den precisa tiden när Gratis provabonnemanget var aktiverad i din Köpare Menu -> Abonnemang -> Abonnemangsplan historia.

  Gratisabonnemang är endast tillänglig en gång per person.

  Viktig information:  Depositphotos kommer inte utfärda några varningar av en överhängande uppgradering genom något sett på något sätt av kommunikation (e-mail, post, telefon, fax, osv.), inte heller kan vi hållas ansvariga för avsakna avslutande av abonnemanget. Det är upp till dig att hålla koll på din 7-dagars utgångsperiod.

  4. ANVÄNDNING AV FILER AV GRATIS PROVABONNEMANG

  Provabonnemanget fungerar precis som ett Standard abonnemang, förutom att det utgår vid midnatt av den sjunde dagen. Under Gratis provabonnemang kan du ladda ner alla JPEG storlekar och vektorfiler.

  Filerna nedladdade med Gratis provabonnemang är menade för användning enligt Standard Licens.

  Tillåten Användning:

  • tryck, affischer och andra avbildningar för personlig användning, reklam och reklamapplikationer, inkluderar tryckta filer, produktinpackning, presentationer, film och videopresentationer, kataloger, brochyrer, reklam gratulationskort och reklam vykort förutsätta att de inte är för återförsäljning, license eller annan distribution;
  • tryckta mediaapplikationer, såsom böcker och bokomslag, tidsskrifter, tidningar, redaktionella avseenden, nyhetsbrev, video, sändningar och teatraliska skärmar;
  • online eller elektroniska publikationer, inkluderat webbsidor (men bara när pixeldensiteten för sådana filer är begränsat till 1024 x 768); eller
  • andra användningar tillåtna i skrift av Depositphotos.

  Om det är några tvivel av de tillåtna användningarna av en specifik fil, skall Köparen omedelbart kontata Depositphotos Kundservice för klargörning.

  Förbjuden Användning:

  • Användning av filer eller deras element i design,  inkluderat design av mallar för applikationer, sidor, elektroniska vykort, visitkort, häften, osv., oberoende av det sätt av deras distribution och försäljning (inkluderat online);
  • Användning av filer eller deras delar på produkter till försäljning, såsom t-shirts, koppar, affisher, osv., på platser menat för försäljning eller reklam av sådana produkter;
  • Användning av filer eller deras element som en del av ett varumärke och handelsskylt (i helhet eller delvis), ett företags namn, en logga, eller en produkts handelsnamn;
  • Användning för skapande av affisher eller andra tryckta produkter menade för försäljning, frigörande eller distribution av andra medel för syftet att utvinna vinstert;
  • Användning av filer i tillverkning av produkter omsådan användning kommer resultera i upprepad och flerfaldig användning och distribution av filen (till exempel, användning av skapelsen av webbmallar eller webbvykort) eller på annat sätt ge tredje-parter tillgång till återskapningen, för deras egen användning eller återskapning;
  • Användning av filen med syften som kan bli behandlade av Depositphotos (inom juridiska gränser) så som opassande, förringande, kriminellt, omoraliskt, kränkande, osv., eller syften som skulle ha negativ effekt på ryktet av egenskapen som avbildas i filen;
  • Användning, visande eller placering av filen som:
   • Innebär godkännande av rekommenderad användning av produkten eller tjänster av ett visst företag eller varumärke;
   • Visar en person/modell i ett potentiellt eller faktiskt kränkande, opassande eller provokativt aspekt. Dessa inkluderar filer av social, sexuell, religiös och andra preferenser, aspekter och mental hälsa, benägenhet eller missbruk av droger, nikotin, alkohol, osv.
  • Ändringar, rekompilering eller radering av programkoder innehållda i filen;
  • Radera ett märke som indikerar ägandeskap, rättigheter och upphovsrätt så som närstående rättigheter oberoende av deras lokalisation, i eller på filen;
  • Licensöverlämnning, installation, eller användning av filen på mer än en plats samtidigt, eller tillhandahålla tillgång till filen genom nätverksresurser till andra användare;
  • Placering, installation, eller användning av filen på mer än en plats samtidigt eller ge tillgång till filen genom nätverksresurser till andra användare;
  • Användning av filen på sådant sätt som tillåter nedladdning, överföring, distribution, ändring eller liknande innebär utbyte av fil, inkluderat men inte begränsat till användning av portabla lagringsenheter;
  • Användning av ändrade filer utan att inkludera i filen följande kreditlinje: «©Depositphotos/Artistens namn»; eller
  • Filreproduktion personligen eller tillsammans med trejde-parter på en mängd som övergår 500,000 exemplar utan att erhålla lämplig kopia. Denna limitation gäller inte användning inom gränser av tidningar, tidsskrifter, internetreklam, samt sändningar på TV och internet och teaterföreställning.
  5. GENERELLA BESTÄMMELSER

  Genom att signera detta Avtal samtycker Köparen och accepterar villkoren och bestämmelserna beskrivna i detta Avtal, och godkänner att bli bunden av innehållet i de parametrar och limitationer som anges i detta Avtal.

  Avsaknad av verkställighet av Depositphotos av bestämmelser i detta eller anslutna Avtal och kan inte bli betraktad som övergivande av några rättigheter eller villkor och kommer inte förneka verställighet av någon annan bestämmelse som bestämt av Depositphotos.

  Detta Avtal är menat för Köparen, och även omfattar Köparens utförare, anställda och juridiska representater av Köparen och kan inte bli passerade till dem utan förgående skriftligt godkännande av Depositphotos.

  6. AVSLUTANDE AV GRATIS PROVABONNEMANG

  Du kan avsluta Gratis provabonnemang när som helst genom att logga in på ditt konto, besöka Köpare meny > Abonnemang och välja Aktivt konto på Abonnemang och fliken Historia. Detta kommer länka dig till ditt SegPay konto, där du kan avbryta betalning och avsluta ditt abonnemang. Du kan också avbryta genom att gå in på ditt SegPay konto direkt.

  7. KONTAKTINFORMATION

  För frågor i relation med bestämmelserna i detta Avtal är Köparen uppmuntrad att kontakta Depositphotos genom att använda informationen nedan:

  Emailadress: support@depositphotos.com.

  Eller använd kontaktformuläret Kontakta Oss.

  8. ANSVARSBEGRÄNSNING

  GENOM ATT ACCEPTERA DETTA AVTAL, BEKRÄFTAR KÖPAREN ATT KÖPAREN HAR LÄST DETTA AVTAL, FÖRSTÅR DET OCH HADE EN MÖJLIGHET ATT SÖKA OBEROENDE JURIDISKT RÅD INNAN ACCEPTERAT DET. MED HÄNSYN AV DEPOSITPHOTOS INSTÄMMER ATT FÖRSE INNEHÅLL, KÖPAREN INSTÄMMER ATT BLI BUNDEN MED DE VILLKOR OCH BESTÄMMELSER AV DETTA AVTAL. KÖPAREN SAMTYCKER OCKSÅ ATT DETTA ÄR DET KOMPLETTA OCH EXKLUSIVA UTTALANDET AV DETTA AVTAL MELLAN KÖPAREN OCH DEPOSITPHOTOS, SOM ERSÄTTER ANDRA FÖRSLAG ELLER TIDIGARE AVTAL, MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, OCH ALL ANNAN KOMMUNIKATION MELLAN KÖPAREN OCH DEPOSITPHOTOS RELATERAT TILL OMFATTNING AV SUBJEKTET AV DETTA AVTAL.

  Ansvarsfriskvining: Originalet, den juridiskt bindande versionen av detta dokument är skrivet på engelska, och är översatt till andra språk av hövlighet för våra icke-engelsktalande användare. Om det är några motsägelser mellan den engelska versionen och den översatta versionen, ersätter den engelska versionen den översatta versionen.

  Favoriter
  Favoriter Lägg till i Varukorg Ny mapp Alternativ
  • Visa mapp
  • Move Folder
  • Redigera mapp
  • Ta bort mapp
  • Show Preview
  Klicka här för att lägga till
  anteckningar till denna mapp.
  Anteckningar: